Lubartów, maj 2021

Czy radny powiatowy zatrzyma mandat?

starostwo.png

Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat.

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dotyczy Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Marzędy. Który otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie środki na podjęcie działalności gospodarczej, a pełnił już wspomniane stanowisko. Udzielona pożyczka świadczy o wykorzystaniu mienia powiatu do prowadzonej działalności gospodarczej, czego radny robić nie może. Dlatego, korzystając z pomocy poradni prowadzonej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska została przygotowana treść wniosku. 

Przekazaliśmy go Radzie Powiatu i to do niej należy następny ruch. Możliwe, że to sprawy nie zakończy, wtedy wróci do nas. 

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia manda
Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia manda