Lubartów, czerwiec 2021

Priorytet 3
Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
w teorii i praktyce

Nasza organizacja wyczerpuje definicję jednego i drugiego. W tym roku ogłoszono kolejny nabór wniosków do Priorytetu 3, dedykowanego organizacjom strażniczym i mediom obywatelskim. 

Spośród 220 podmiotów ubiegających się o wsparcie instytucjonalne, tylko - nomen omen - trzy organizacje strażnicze otrzymały dofinansowanie. Jak na priorytet dedykowany lokalnym organizacjom strażniczym, to słaby wynik. Nie przesądzamy, czy jest to efekt braku rozumienia, czym jest i po co jest organizacja strażnicza. Pokażemy na przykładzie. Tu - wniosku do narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Podział środków.png

Publikujemy odpowiedź Narodowego Instytutu Wolności na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej.