Sklep wędkarski czy centrala rybna? Kim jesteśmy?

Fish Puzzle

Jeden z naszych nowych czytelników zwrócił nam uwagę/poprosił o interwencję… (trudno nam zdecydowanie określić) w sprawie opłakanego stanu chodnika przy ulicy 3 Maja.
Aktywność obywatelska może się przejawiać dwojako. Albo w taki sposób, że ktoś zwraca się do radnego ze swojego okręgu z problemem, o ile kontakt jest możliwy. I/lub uczestniczy w konsultacjach społecznych. 
Albo w taki, że ktoś zwraca się do mediów, organizacji pozarządowej itp. licząc na to, że sprawa „się załatwi” bez jego udziału. Bo polityka jest brzydka i mieszał się nie będzie.
Tych drugich nie wyręczamy, to nie jest nasze zadanie. Ale ponieważ są pewne nieporozumienia, dotyczące w ogóle działalności strażniczej, to na tym przykładzie możemy wytłumaczyć, co robimy od 10 lat.


Po pierwsze jawność
Występujemy w różnych sprawach. Czasami w cudzym imieniu, na przykład dbając o to, żeby dokumenty/rozstrzygnięcia itp. były dostępne dla wszystkich. Żeby dostęp do radnych miał każdy mieszkaniec, stąd prośby o udostępnienie danych kontaktowych. Na stronie LubartówMPW w zakładce radni można je znaleźć, jeśli radny jest „dostępny”. Podpowiadamy, że ulica 3 maja znajduje się w okręgu 1.


Po drugie strażnictwo
Publikujemy różne zestawienia, żeby mieszkańcy mogli porównać sobie wydatki miejskie, opłaty itd.
A na przykład podczas „Bębnienia o Radzie Miasta” pytaliśmy mieszkańców o to, co chcieliby zmienić w mieście. Postulaty mieszkańców „dopasowaliśmy” do radnych ubiegłej kadencji, którzy zabierali głos w tych sprawach w punkcie Sesji Rady Miasta: Interpelacje i zapytania radnych.
Możecie je znaleźć w naszym archiwum na stronie www.molubartow.com w zakładce „Samorząd lokalny – miasto Lubartów”.
Grzegorz Jaworski, Kazimierz Majcher, Jakub Wróblewski i Jacek Tomasiak to radni, którzy zwracali uwagę na wygląd 3 Maja. Trzech z nich kontynuuje pracę w samorządzie. 


Po trzecie edukacja
Publikowaliśmy na naszych stronach plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku po to, aby nie dochodziło do „sensacyjnych doniesień”, docierania do dokumentów jawnych i dostępnych, a mieszkańcy wiedzieli, jakie prace i kiedy są w mieście planowane. 
W tym samym celu przeglądamy dokumenty strategiczne i stamtąd wiemy, że w projektach głównych Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się poz. 7: „Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i wzdłuż torów kolejowych oraz odwodnienie Osiedla 3 Maja”, której szacunkowy harmonogram określono na lata 2019-2022. Całość do przeczytania na stronie www.lubartow.mamprawowiedziec.pl 
Podsumowując – zajmujemy się wyposażaniem w narzędzia wędkarskie, natomiast nie prowadzimy centrali rybnej.
Oczywiście popieramy postulat, żeby chodnik na 3 Maja wyremontować, bo jest tragedia.