Lubartów, styczeń 2020

Jak nagradzaliśmy w gminach Powiatu Lubartowskiego i w Krakowskim Starostwie

A.D. 2019 

pieniądze z ręki do ręki

Update II - ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie korespondowaliśmy również za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo inaczej się nie dało. Dlatego z opóźnieniem publikujemy odpowiedź na nasz wniosek. 

Na molubartow.com publikujemy informacje o wydatkach publicznych, a nagrody przyznawane urzędnikom nimi są. Informujemy, ile i komu mieszkańcy płacą od 2013.

Warto zwracać uwagę na to, ile wydajemy na nagrody, bo mieszkańcy Lubartowa w latach 2013 – 2015 sfinansowali nagrody wyższe, niż w Starostwie Powiatowym w Krakowie. I dzisiaj do Krakowa wracamy.

Ale warto także zwracać uwagę na to, w jaki sposób poszczególne gminy odpowiadają na zadane pytania. W końcu to pytania o to, w jaki sposób urzędy gospodarują naszymi pieniędzmi. I na ile wyraźnie chcą odpowiedzieć.

W tym roku zapytaliśmy już w 2020, aby uniknąć sytuacji z poprzedniego roku, gdzie nagrody przyznano urzędnikom dzień po naszym wniosku.

Zadaliśmy dwa pytania, dotyczące:

  1. Ilości osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska urzędnicze i pomocnicze.

  2. Wysokości nagród wypłaconych w 2019 roku z podziałem na tytuły i stanowiska wraz z uzasadnieniem w przypadku nagród uznaniowych.

 

Co z odpowiedziami? Co się komu podoba. W przyszłym roku ułatwimy urzędom pracę i wyślemy tabelki. A teraz – można odpowiedzieć wyczerpująco – kto, za co i ile. Albo nie.

Drodzy mieszkańcy - przypominamy, że to wy wypłaciliście te nagrody i macie prawo wiedzieć o swojej szczodrości. Chcemy też wiedzieć, w przypadku nagród uznaniowych, jakie jest ich uzasadnienie. Może szkoda, że zwykle bez nazwisk, bo dobrze mieć w urzędzie zaangażowanych pracowników, patrzących dalej, niż czubek nosa, chcących więcej i lepiej i tym należą się i pochwały i nagrody.  

To i my chwalimy.

 

Urząd Miejski w Kocku potrzebował 7 dni na udzielenie odpowiedzi. To krótko. Wysokość nagród uznaniowych wyniosła w 2019 roku 31.540,00 zł brutto. Dowiemy się z niej też, za co konkretnie te nagrody zostały przyznane. Nie, nie za to, że ktoś punktualnie przychodzi do pracy.

Pracownicy obsługi zostali nagrodzeni za to, że przychodzili do pracy także w dni wolne z powodu konieczności usunięcia skutków awarii. Za dodatkowe prace, które nie wchodzą w zakres ich obowiązków służbowych. Inspektorzy dostali nagrody m.in. za wkład pracy przy projekcie unijnym, za dodatkowe godziny poświęcone w czasie wolnym i tak dalej. Urzędnicy poświęcali dodatkowy czas na prace poza obowiązkami służbowymi i za to zostali nagrodzeni.

Lepiej to wiedzieć, prawda? Zanim się skrytykuje, że 31,5 tys zł na 15 osób to średnio ok. 2 tysiące na osobę. Chyba jest za co, a przynajmniej – wiemy za co.

 

Gmina Niedźwiada odesłała nam odpowiedź w tabeli – stanowisko, za co, kwota netto. Dowiemy się, ile osób otrzymało nagrody za wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych. Ile osób dostało nagrody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, ile za wzorowe, staranne i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności. Co prawda musimy sobie sami wyliczyć kwotę globalną, ale chyba potrafimy 😉

 

Urząd Gminy Serniki także odesłał nam tabelę. Nie wiemy, czy są to kwoty brutto, czy netto. Zgodnie z odpowiedzią - nagrody ustalone zostały w oparciu o wykazaną inicjatywę, samodzielność, dyspozycyjność w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków oraz wzorowe wypełnianie obowiązków.

W urzędzie pracuje 25 osób, w tym 17 na stanowiskach urzędniczych. Łączną wysokość nagród wypłaconych pracownikom też policzymy sobie sami - 28,6 tys. zł, za to wykaz podobnie, jak w Niedźwiadzie – według poszczególnych stanowisk.

 

To samo dotyczy Gminy Uścimów. Nie zaznaczono, czy są to kwoty brutto, czy netto, ale skoro „wypłacone”, to obstawiamy, że netto. Nie wiemy, za co. Wiemy za to, że w Urzędzie Gminy Uścimów na dzień 09-01-2020 zatrudnionych jest 26 osób, w tym 17 na stanowiskach urzędniczych, a w 2019 roku mieszkańcy złożyli się na 47 122,68 zł wypłaconych nagród. I tutaj też Pani Wójt informuje konkretnie o wysokości nagród dla poszczególnych stanowisk.

 

Wójt Gminy Kamionka odpowiedział niemal równie wyczerpująco, jak Kock.   

Niemal, ponieważ wpisując pozycję „– średnio … zł” uniemożliwia zsumowanie kwot, więc nie wiemy globalnie, ile to kosztowało. Mamy jako taki ogląd i wiedzę o wysokości nagród m.in. dla Zastępcy Wójta – 4560,06  zł, tyle samo dla Skarbnika Gminy i Sekretarza, Kierownika USC – 3505,20 zł.  Wiemy, że Urząd zatrudnia łącznie, wraz z Wójtem 36 osób.

Urząd wypłacał też nagrody jubileuszowe – i tu uwaga – tego wymagają przepisy, więc nie ma sensu tych kwot kwestionować. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że urząd musi zakładać akurat ten rodzaj wydatku. No, może nie muszą, ale dobrze wiedzieć, żeby nie dać się dezinformować.

 

W Urzędzie Gminy w Firleju zatrudnionych jest 43 (bez Wójta) pracowników: 23 osoby na stanowiskach urzędniczych i 20 na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wszyscy pracownicy dostali nagrody uznaniowe. Poza Wójtem. Za co konkretnie – z odpowiedzi się nie dowiemy. Trochę dziwne.  W końcu nagroda, to nagroda a nie dodatek do pensji. Ale to już zostawiamy ocenie mieszkańców Gminy Firlej. Urząd podał nam kryteria oceny.

Nie dowiemy się też jaka jest wysokość nagród dla poszczególnych stanowisk.  Poznamy za to sumy wypłaconych nagród:

a) dla stanowisk urzędniczych  - brutto 50.000,00 zł,  netto 35.407,62 zł;

b) dla stanowisk pomocniczych i obsługi - brutto 35.000,00 zł, netto 24.688,39 zł.

 

Gmina Lubartów łącznie zatrudnia 50 osób - w tym zastępstwa, zarówno w przypadku stanowisk urzędniczych (41 osób), jak i pomocniczych (9 osób). Mamy tu podane zarówno poszczególne stanowiska kierownicze, jak i „widełki”. Łączna kwota wypłaconych nagród w 2019 roku kosztowała mieszkańców   17562,04 zł. To znacznie niższa kwota, niż w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, że bez niespodzianek, jak wówczas – stąd nasze wnioski już z datą nowego roku.

 

Wójt Gminy Abramów także odpowiedział nam w tabeli. Urząd zatrudnia 21 osób. Nagroda uznaniowa została przyznana za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych i wypłacona w wysokości 4 tys. zł. Oprócz tego w 2019 roku urząd wypłacił nagrody jubileuszowe w wysokości 82 tys. zł.

 

W Urzędzie Gminy Michów na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest 31 osób, a na stanowiskach pomocniczych 13 osób. Pracownicy Urzędu Gminy Michów w 2019r. nie otrzymali nagród. To nie zawsze znaczy – dobrze, więc chyba warto się zainteresować, do czego zachęcamy mieszkańców gminy. Bo może się okazać, że: sytuacja w gminie jest kiepska i stąd brak nagród, ale trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że …sytuacja w gminie jest kiepska. I z czego to wynika. Może się też okazać, że Urząd oszczędza i to jest dobra wiadomość.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nie otrzymali nagród uznaniowych w 2019. Czy jakieś inne? Prawdopodobnie nie, choć bezpośredniej odpowiedzi nie ma. Jest za to  informacja, że Urząd zatrudnia 21 osób na stanowiskach urzędniczych i 2 osoby na stanowiskach pomocniczych.

Jak wyżej – ciężko, warto się zainteresować.

 

Z naszych poprzednich zapytań wynika, że zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lubartowie rośnie. Na dzień 01.01.2020 wynosi 113 pracowników.

Kogo konkretnie i za co nagrodzono – w odpowiedzi brak. Jest informacja o wysokości nagród – 70.500,00 zł; nagrodach wypłaconych pracownikom na stanowiskach urzędniczych – 64.900,00 zł (w tym 19 tys. zł ze środków unijnych), 5600,00 pracownikom na stanowiskach pomocniczych.

Pytamy dalej… UPDATE - jest odpowiedź. Publikujemy. 

 

Last but not least – Urząd Miasta Lubartów

Zajrzeliśmy do zeszłorocznych informacji – poziom zatrudnienia się nie zmienił.  Ponieważ nasza koszula jest nam bliższa – memu/naszemu miastu poświęcimy więcej miejsca w oddzielnym materiale. Z otrzymanej teraz odpowiedzi i tak nie wynika, po ile mieszkańcy Lubartowa złożyli się na nagrody w 2019 roku. Ani za co. Ani dla kogo. Nie satysfakcjonuje nas odpowiedź, dlatego dopytujemy Urząd Miasta w Lubartowie.

Wracając do Starostwa Powiatowego w Krakowie - 31 grudnia 2018 r. było zatrudnionych łącznie 426 pracowników, w tym na stanowiskach urzędniczych 328 osób oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi 98 osób. Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. było łącznie zatrudnionych 418 osób, w tym na stanowiskach urzędniczych 326 osób oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi 92 osoby. Nagrody - według wykazu. 
 

 

Wszystkie odpowiedzi publikujemy z PDF. 

Prawie wszystkie, bo w Jeziorzanach śpią. 

EDIT: Już nie śpią otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy Jeziorzany - publikujemy. 

Gmina Ostrówek w 2019 wypłaciła jedynie nagrody jubileuszowe, wynikające z obowiązujących przepisów.