Lubartów, październik 2017

Nowy radny w  okręgu 7 

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta, Tomasz Krówczyński powiedział:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Tym samym, mamy nowego jawnego radnego w okręgu 7.
Jawnego, bo przekazał dane kontaktowe do uzupełnienia profilu na www.lubartow.mamprawowiedziec.pl

Lubartów, 10.09.2017

Dzisiaj mieszkańcy okręgu 7 dokonywali ponownego wyboru radnego, w związku z rezygnacją pana Piotra Skubiszewskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni Razem.

Do wyborów stanęło czterech kandydatów. Według nieoficjalnych wyników, głosowało 284 osoby, frekwencja wyniosła 35% 
Głosujący w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, głosami w liczbie 135, wybrali pana Tomasza Krówczyńskiego startującego z KWW Wspólnota Lubartowska.
Pozostałe głosy:
Marcin Bajer – 60
Mariusz Szczygielski – 46
Grzegorz Szyszko - 41
Kandydaci udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez nas i Wspólnotę Lubartowską. 
Swoisty manifest wyborczy tutaj http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/150049
Wkrótce pojawi się profil nowego radnego na stronie www.lubartow.mamprawowiedziec.pl

Lubartów, 23.08.2017

Radnym być...

Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia 61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się kontaktować z wyborcami.

Postawiłyśmy wówczas, przed wyborami samorządowymi identyczne pytania wszystkim kandydatom, aby dać im równą szansę na zaprezentowanie się.

Głosuj świadomie w Lubartowie

Wcześniej zapytałyśmy wyborców, jakie problemy dostrzegają w mieście.

Ankieta

Rok po wyborach samorządowych 2014, byliśmy ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie. Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że nie ma i nie powinien mieć wpływu na wiedzę swoich wyborców na temat działalności, którą pełni z ich mandatu.

Sprawozdanie końcowe

Konsekwentnie, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów w okręgu 7, które odbędą się 10 września, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Do dziś, czyli 22.08 nasze wpisy na ten temat na Facebooku zobaczyło tysiąc osób. Czy to jest dużo, to sami kandydaci najlepiej wiedzieć powinni.

Pierwszym z kandydatów, który przesłał nam odpowiedzi jest Pan Grzegorz Szyszko z KWW Wspólny Lubartów

Kolejnym kandydatem, który zdecydował się bliżej zaprezentować wyborcom za naszym pośrednictwem jest Pan Tomasz Krówczyński z KWW Wspólnota Lubartowska. Przesłał nam również inne materiały

Otrzymaliśmy także odpowiedź od Pana Marcina Bajera z KWW Niezależni Razem.

Pełnomocnik wyborczy KWW Prawica Lubartowska Pan Piotr Domański odmówił podania adresu kontaktowego poczty elektronicznej. Sam kandydat Pan Mariusz Szczygielski także nie zwrócił się do nas. Na pytanie — jakie to prognostyki na przyszłe kontakty wyborców z potencjalnym radnym – wyborcy odpowiedzą sobie sami.

Ponieważ jednak radny ma wpływ na decyzje dotyczące całego miasta – osobiście nie rekomendujemy.