Lubartów, sierpień 2018

Za co konkretnie płacimy urzędnikowi?

Przychodzi baba do Urzędu, a urzędnik „coś tam” robi.

Tajne przez poufne.

MOL_UMLubartów

Po przeszło roku Urząd Miasta w Lubartowie przekazał nam zakresy czynności pracowników zatrudnionych we wszystkich wydziałach.

Zupełnie niezrozumiałe jest dla nas postępowanie w tej sprawie naszych władz.

To znaczy, jak pisaliśmy, zdajemy sobie sprawę z tego, że urzędnicy lubią tajemnice i to jest dobro wspólne wszystkich urzędów, ale logicznie się tego wyjaśnić nie da.

 Jak to było z Urzędem Miasta?

Ciąg nielogiczny zdarzeń:

  • Wniosek o przekazanie zakresów czynności osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta

  • przesłanie zakresów osób pełniących funkcje kierownicze/odmowa reszty

  • ponaglenie  

  • odmowa/i odmowa wydania decyzji

  • skarga do WSA (odrzucona)

  • ponowny wniosek o przekazanie zakresów czynności osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta

  • wydłużenie terminu załatwienia sprawy przez Urząd Miasta

  • zakresy przesłane nam przez Urząd

 

Możemy sobie wyobrazić pominięcie całego środka? Pierwszy wniosek był z maja 2017r.

Podobnie sytuacja wyglądała ze Starostwem Powiatowym, z tym, że tam Starosta decyzję odmowną wydał.

Po wydłużeniu terminu załatwienia sprawy „z uwagi na obszerność przedmiotowej dokumentacji”. Dziwne?

Może dla człowieka, który musi uczestniczyć w takich zabawach w kotka i myszkę.

Zatem, znów – ponowny wniosek.

Aktualnie, jesteśmy ze Starostwem na etapie skargi do SKO po odmowie i piśmie o przedłużeniu terminu. Potem pewnie będziemy musieli zwracać się do WSA.

Po co?

A kto to może wiedzieć.

Współczujemy tylko ludziom, którzy indywidualnie próbują mierzyć się z takimi sprawami. I nie dziwimy, że proszą nas o zastępstwo w zadawaniu pytań różnym instytucjom.

Kiedy w końcu nauczymy się, że urzędy powstały m.in. po to, żeby załatwiać sprawy obywateli?

Na pewno nie powstały po to, żeby „urzędniczyć”.

Tymczasem, publikujemy zakresy czynności udostępnione nam przez Urząd Miasta, według poszczególnych wydziałów.

 

 

UAKTUALNIENIE

 Urząd Gminy Lubartów, po wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do 04.09.2018 r. przesłał nam wnioskowane informacje. Możecie się z nimi zapoznać tutaj.  

UAKTUALNIENIE II

 Starostwo Powiatowe w Lubartowie, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uchylającej w całości odmowę udostępnienia nam zakresów czynności pracowników zatrudnionych w Starostwie, poinformowało nas, że przekaże je do 6 października.

 

 

 

UAKTUALNIENIE III

 Z zakresami czynności pracowników Starostwa Powiatowego w Lubartowie możecie się zapoznać  tutaj.

Starostwo_MOLubartów