Lubartów, lipiec 2019

Wójt Gminy Lubartów nagrodził hojnie swoich urzędników.
Przepraszamy naszych czytelników! Napisaliśmy nieprawdę 

III-Wójt_Gminy_Lubartów_nagrodził_hojnie

Wracamy do tematu nagród, ponieważ stała się rzecz – mamy nadzieję – bez precedensu.
O wysokość nagród w gminach Powiatu Lubartowskiego pytaliśmy za lata 2016-2018. Więc urzędy gmin, w tym Urząd Gminy Lubartów mógł się spodziewać naszego pytania. W 2018 zapytania do gmin zostały przez nas wysłane 27 grudnia. Zapytania o nagrody – uwaga! – przyznane w 2018 roku. Wnioski były rozszerzone na sugestie czytelników o premie świąteczne itp.
Kim jest urzędnik gminny? Często naszym sąsiadem w małym mieście. Czasem występuje w różnych rolach. Znajomy, ale też ktoś, wobec kogo mamy wymagania. Że będzie rzetelny. Godny zaufania. Odpowiedzialny. Nie tylko wobec prawa, ale też wobec nas – swoich sąsiadów. Trzeba przypominać też o tym, że odpowiedzialny wobec płatników swoich pensji. Dlaczego tak możemy się traktować? Wszyscy płacimy podatki. Z każdych 100 złotych zapłaconego przez nas podatku dochodowego ok. 40 zł zasila budżet gminy. Do tego dochodzi ok. 7 zł podatku dochodowego od osób prawnych.
Urzędnicy niechętnie rozmawiają o pieniądzach, zwłaszcza, jeśli temat dotyczy ich portfeli. To kompletne niezrozumienie swojej pozycji wobec mieszkańców, którzy składają się na ten gminny budżet wprost. Ale to też kompletne niezrozumienie, albo niechęć do rozwoju demokratycznych mechanizmów kontroli, czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bo ludzie mają prawo wiedzieć.
Otrzymaliśmy odpowiedź 9 stycznia z Urzędu Gminy Lubartów o wysokości przyznanych nagród na dzień wpływu naszego wniosku, czyli 27 grudnia. 

Nagrody dla urzędników Gmina Lubartów

Ale uzyskaliśmy też informację z innych źródeł, że nagrody zostały wypłacone – uwaga! – 28 grudnia. Po tej informacji zapytaliśmy raz jeszcze o nagrody przyznane w 2018 roku. Urząd poprosił o sprecyzowanie, czy na pewno chodzi nam o 2018 rok, bo już raz odpowiadali na pytanie o pieniądze. Liczyli, że wycofamy wniosek?
Odpowiedź ze stycznia różni się od odpowiedzi z lipca. Dlaczego? Bo okazuje się, że nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zostały przyznane w Urzędzie Gminy Lubartów 28 grudnia. 

Nagrody dla urzędników Gmina Lubartów

To na okoliczność naszej organizacji, o której wiadomo było, że będzie pytała o wysokość nagród za kolejny rok? Kierownictwo Urzędu otrzymało nagrody w łącznej wysokości 28 500 zł 28 grudnia 2018 roku. To wiemy z drugiej odpowiedzi. Z pierwszej odpowiedzi wiemy, że te same osoby otrzymały łącznie 3600 zł nagrody. Teraz musicie sobie to wszystko dodać. Oprócz stanowisk niewyszczególnionych osobowo. Tyle ekstra kosztuje Was Wasz Drogi Urząd Gminy.

Wójt Gminy Lubartów nagrodził hojnie

Spotkaliście się z tak błyskawicznym procesem decyzyjnym w jakimkolwiek urzędzie? Przypominamy, że pytaliśmy 27 grudnia o nagrody przyznane w 2018 roku. Było wiadomo, że będą kolejne nagrody, czy ktoś podjął decyzję z dnia na dzień? Teoretycznie, wszystko w porządku. Odpowiedź na dzień złożenia wniosku, ale z kolei prośba urzędu o doprecyzowanie sugeruje, że pełne informacje o 2018 zostały nam podane. A tak nie jest.
Odpowiedzialność urzędnika, to jest jedna kwestia. Inną jest odpowiedzialność społeczna. Ta, która pomaga w budowaniu tego społeczeństwa obywatelskiego. Ta, która jest świadomością, że ma się nie tylko prawa, ale i obowiązki wobec społeczeństwa. Ta, która wpływa na jakość naszego życia.
No to jak? Chichotał tam ktoś w Urzędzie, że udało się wywieźć w pole sąsiada, innego członka Państwa wspólnoty, płatnika Państwa pensji? Obywatele mają ufać, że w innych sprawach, które nie dotyczą Państwa portfeli, mogą liczyć na rzetelność? Nie można być trochę w ciąży.
Że jak? Że podrywamy zaufanie do urzędu? Nie trzeba było szukać możliwości do wyginania się przy odpowiedzi. A prawo do informacji gdzie? Tam gdzie w ogóle prawo Państwo mają. W głębokim… poważaniu.