Nagrody samorządowe 2021

     Z ostatniego artykułu na łamach Wspólnoty Lubartowskiej powiatowi płatnicy mogli dowiedzieć się, że informacje na temat finansów, w tym - płaconych nagród trzeba udostępnić. Czy to po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czy po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A nieraz - jak w przypadku Gminy Niedźwiada - po prostu po wniosku. Tymczasem dzielimy się informacjami, które już posiadamy.

     Jest to realizacja projektu w konkursie Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Ścieżka 2: finansowana z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. Dzięki temu możemy pokazać czy i jak zmienia się stosunek władz samorządowych do jawności. 

Urząd Miasta Lubartów

Urząd Gminy Lubartów

Urząd Gminy Kamionka

Urząd Gminy Michów

Urząd Gminy Niedźwiada

Urząd Gminy Ostrówek

Urząd Gminy Serniki

Urząd Miejski Ostrów Lubelski

Urząd Gminy Uścimów

Urząd Gminy Abramów

Urząd Gminy Jeziorzany

Urząd Miejski w Kocku