Nagrody samorządowe 2021

     Z ostatniego artykułu na łamach Wspólnoty Lubartowskiej powiatowi płatnicy mogli dowiedzieć się, że informacje na temat finansów, w tym - płaconych nagród trzeba udostępnić. Czy to po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czy po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A nieraz - jak w przypadku Gminy Niedźwiada - po prostu po wniosku. Tymczasem dzielimy się informacjami, które już posiadamy.

     Jest to realizacja projektu w konkursie Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Ścieżka 2: finansowana z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. Dzięki temu możemy pokazać czy i jak zmienia się stosunek władz samorządowych do jawności. 

Urząd Miejski Ostrów Lubelski

Urząd Gminy Uścimów

Urząd Gminy Abramów

Urząd Gminy Jeziorzany

Urząd Miejski w Kocku

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Gmina Firlej

Nagrody Gmina Firlej

Wniosek dotacyjny Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów w konkursie Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Ścieżka 2: finansowana z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. 

 

Inicjatywę wspiera Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Logo.png