Lubartów, październik 2018

Rada Miasta Lubartów składa się z dwudziestu jeden Radnych. Nasz Ranking zawiera informacje na temat polityków, którzy pełnili swoją funkcję przez pełne 4 lata. Nie ujęliśmy w zestawieniu Radnego Piotra Skubiszewskiego, ani Radnego Tomasza Krówczyńskiego. 

Od czterech lat prowadzimy stronę poświęconą lubartowskim radnym. Projekt powstał dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 61. Koniec kadencji jest także uwieńczeniem tej pracy. Pokazujemy wyborcom, jak plastycznym i twórczym tworzywem, mogą być protokoły z sesji Rady Miasta.

 

Na portalu www.lubartow.mamprawowiedziec.pl można znaleźć bardzo dużo informacji, zgromadzonych w jednym miejscu. Od początku: imię i nazwisko radnego, fotografię, ulotkę wyborczą, numer okręgu i ilość zdobytych głosów, które zapewniły mu zwycięstwo. To podstawowe informacje, które można pozyskać zaraz po wyborach. Natomiast w trakcie trwania kadencji, uzupełnialiśmy profile radnych o obecność na głosowaniach, głosowania pod poszczególnymi uchwałami, interpelacje i zapytania radnych oraz funkcje, które pełnią w Radzie Miasta. Ranking, powstał niemal wyłącznie na podstawie protokołów i reprezentuje wyniki ilościowe. Są one ważnym wskaźnikiem aktywności radnego. W przypadku interpelacji przyznawaliśmy jeden punkt za pięć wypowiedzi. To samo dotyczy zgłaszanych problemów. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady otrzymali po 5 punktów za pełnienie funkcji z wyboru. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji, otrzymywali odpowiednio po cztery i trzy punkty.

Punkty przyznane dodatkowo przez naszą Fundację, dotyczą odpowiedzi na pytania na półmetku kadencji i jest to 10 pkt. oraz po 5 punktów za podanie danych kontaktowych.  

Po  ocenę jakościową pracy radnego, zapraszamy na portal www.lubartow.mamprawowiedziec.pl, gdzie można prześledzić proces powstawania prawa miejscowego na podstawie dyskusji i sposobu głosowania nad przyjętymi uchwałami.