21 czerwca 2016
Niby do trzech razy sztuka, ale nie w samorządzie

    W 2013 Rada Miasta, w obecności 18 radnych, 11 głosów było za, przy 6 przeciw nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Nikt się nie wstrzymał. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

      Radny Andrzej Zieliński zwracał wówczas uwagę, że zmiana w Urzędzie naszego miasta była wynikiem hasła lepszego zarządzania, zarządzania które wymaga naszym zdaniem rzetelnego planowania i konsekwencji w realizacji budżetu. Radni Klubu Platformy Obywatelskiej negatywnie ocenili celowość i rzetelność realizacji budżetu.

   Radny Jakub Wróblewski przypominał o ścieżkach rowerowych, krytykował lokalizację miejskiego placu zabaw na którym dzieci nie chcą się bawić. Padły pytania o koncepcję i wizję rozwoju. I konkluzja, że ich nie ma.

      Burmistrz Miasta Janusz Bodziacki mówił wówczas: „Proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Ono jest dobrze wykonane. Ono zaspokaja potrzeby mieszkańców i powiem tak, mnie to często mieszkańcy mówią: im głośniej wy będziecie krzyczeć tym lepiej dla nas, bo to świadczy że my realizujemy dobrze te zadania w stosunku do naszych mieszkańców. To wynika z tych elementów, które Państwo mimochodem pokazujecie, że wam nie zależy na dobru miasta tylko wam zależy na dołożeniu.”

 

     W 2014, w wyniku głosowania, w którym wzięło udział 20 radnych, Rada Miasta Lubartów 9 głosami za, 9 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się, nie podjęła uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

      Radny Jacek Tomasiak pytał w trakcie dyskusji o obiekt na Farnej, przypominał, że Radny Wróblewski miał obiecane, że na to pomysł jest, i dlatego poparł tę uchwałę (przyp.aut. – zakupu działki). Padły wówczas zapytania nt. renowacji Parku Miejskiego. Było przypomnienie deklaracji racjonalnej gospodarki nieruchomościami. Kolejny raz padały pytania o tworzenie nowych miejsc pracy, jak wygląda promocja miasta.

 

     Nowa kadencja – W 2015 w głosowaniu: 8 gł. za, 11 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym. się Rada Miasta Lubartów nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Rady Jerzy Tracz będący na sali obrad nie brał udziału w głosowaniu.

    Jak mówił Radny Wróblewski: „Dlatego też dzisiejsza ocena musi być jak najbardziej obiektywna i bezstronna. Ma przede wszystkim kierować nas ku przyszłości. Ma być głęboką refleksją na temat tego, co krytycznie oceniamy, czego nie akceptujemy i co nam się nie podoba w realizacji zadań przez władzę wykonawczą, a nade wszystko w jakim kierunku powinniśmy podążać?”

     Zwracał wówczas uwagę na rosnące wydatki bieżące Miasta i wzrost wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta. Według radnych PO zarządzanie przez Pana Burmistrza jest coraz bardziej kosztowne, a niezrealizowanie zadań inwestycyjnych wskazuje na to, że również coraz mniej efektywne i zupełnie niekreatywne.

     Pan Radny Gregorowicz wspomniał o wysokości nagród, wyższych niż w Krakowie. Sport i oświata to kolejne poruszane tematy. „Mówimy, że czeka nas debata na temat oświaty. Co to znaczy? No to, że nigdy się tej debaty nie doczekamy i efektów tej debaty. Pięć lat Pan Burmistrz rządzi, my weźmiemy za debatę rozumiem pod koniec tego roku albo w następnym, efekty będą?”

Pozostałe argumenty w dyskusji absolutoryjnej: https://mamprawowiedziec.pl/file/10649

Jutro czeka nas kolejna. Czy usłyszymy te same argumenty? Czy rozkład głosów będzie inny?