22 luty 2016
Pierwsza ćwiartka nowej kadencji
   Przeszło rok po wyborach samorządowych 2014, byliśmy ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie.  
    Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że nie ma i nie powinien mieć wpływu na wiedzę swoich wyborców na temat działalności, którą pełni z ich mandatu.
   Nie będziemy komentować wyników sondażu, mamy tylko nadzieję, że uzyskane przez nas dane będą przedmiotem refleksji.
Wykres przedstawia ilość ankietowanych z poszczególnych okręgów wyborczych i wiedzę na temat radnego wybranego w danym okręgu wyborczym.

Dane zebrano metodą sondy ulicznej i w trakcie rozmów telefonicznych. Łącznie zapytaliśmy 430 osób.

Zadawaliśmy następujące pytania:

1) Z którego pani/pan jest okręgu wyborczego? (ewentualnie ulica)

2) Kto jest radnym w pani/pana okręgu wyborczym?

Wiedza na temat radnych w okręgach