Lubartów, grudzień 2019

#BIPdokawy

Polityczne lanie wody, czyli ile sami sobie dopłacimy do cen wody i ścieków

A właściwie, to na ile radni zechcą nam zamortyzować podwyżki. Przypominamy, że sami sobie już zamortyzowali. Wypłacamy wyższe diety, bo mniej nie wypada…

Miało być tak pięknie, a w projekcie uchwały na najbliższą sesję jest znowu 0,08 zł/m3 na wodzie i 0,2 zł/m3 na ściekach.

 

Dla przypomnienia przedstawiamy całość dyskusji, jaka odbyła się w punkcie dotyczącym ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy taryfowej odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów, podczas X Sesji Rady Miasta Lubartów bieżącej kadencji.

W kilku wypowiedziach radnych pojawiło się oczekiwanie w stosunku Burmistrza o zwiększenie wysokości dopłat do cen wody i ścieków.

Czy Burmistrz uwzględni dobre życzenia w projekcie przyszłego budżetu? Wszystko wskazuje, że nie. Czyli było to tzw. lanie wody przez Radnych, bowiem projekt uchwały zawiera propozycje dopłat w niezmienionej wysokości. 

 

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

 Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Szanowne Media, Szanowni Mieszkańcy została przedłożona nam uchwała w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów i szczerze mówiąc zastanawiam się, dlaczego taki projekt uchwały został zgłoszony w związku z tym, jakie argumenty były podnoszenie przez nas, jako Radnych w poprzedniej kadencji, kiedy te same uchwały były głosowane. A mianowicie, jakie były te argumenty, że proszę Państwa, jeżeli chodzi o wskaźnik dopłaty do cen wody oraz do ścieków, to kwota nie zmienia się na przestrzeni lat i to lat już, od kiedy nastąpiła restrukturyzacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Proszę Państwa, jeżeli chcemy ulżyć mieszkańcom to powinniśmy się zastanowić czy w ślad za tym, co się dzieje, no jednak ta kwota nie powinna ulegać, bo jeżeli do dnia dzisiejszego podwyżki, które dotknęły mieszkańców za wodę i ścieki są na poziomie 20%, podkreślam 20% w ciągu ostatnich dwóch lat, a nie następuje żadna, jakieś zastanowienie się, czy w związku z tym nie należałoby również mieszkańcom w tej kwestii w jakiś sposób zadośćuczynić. To pytam się, dlaczego ta stawka wciąż jest taka sama po pierwsze. Po drugie chciałbym poznać, jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o obciążenie budżetu, Po trzecie- ile wody zostało zużyte w zeszłym roku, jeżeli chodzi o ilość m 3 , jaka została wykorzystana przez mieszkańców, jak i również, jaki nastąpił wskaźnik, jeżeli chodzi o dostarczenie ścieków do oczyszczalni ścieków, za które tutaj również jest regulowana ta opłata. Jak i również proszę Państwa chciałem wskazać, że uzasadnieniem dla pierwotnego projektu uchwały, dla tego, który niestety jest kontynuowany w tej samej wysokości i nie jest w ogóle zmieniany od wielu, wielu lat. A zwrócę uwagę, że Radni Wspólnego Lubartowa i w zeszłym roku, dwa lata, trzy lata, cztery lata temu wnosili zawsze poprawkę, żeby były to stawki wyższe. To, dlaczego o tym, co do tej pory było przedkładane, no jednak znowu zapominamy? Chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. Podstawą do uchwalenia tych dopłat była jednak ważna rzecz i wtedy ta argumentacja, która padała wówczas z ust Burmistrza Jerzego Zwolińskiego jeszcze, była następująca, że w związku z tym, że następuje to przekształcenie i teraz będziemy doliczali koszty amortyzacji do ceny wody i ścieków, no to należy mieszkańcom zadośćuczynić. A co się wydarzyło w zeszłym roku? W zeszłym roku została odebrana z wielkim hukiem nowa oczyszczalnia ścieków i również pojawiły się nowe koszty amortyzacji związane z tą oczyszczalnią ścieków, które również zostały przełożone bezpośrednio na mieszkańców. Wtedy uzasadnieniem dla tej uchwały była ta amortyzacja, 44 teraz, kiedy mamy znowu amortyzację, no niestety nie widzę tego, żeby te wskaźniki, te dopłaty były wyższe. Poprosiłbym o podstawowe dane te, o które poprosiłem, czyli ilość tych m 3 , jeżeli chodzi o ostatni rok, jeżeli chodzi o zużycie tej wody jak i również o koszty, jeżeli chodzi, o jakie zostały poniesione globalnie przez budżet miasta. Dziękuję.

 

Burmistrz KRZYSZTOF MARIUSZ PAŚNIK

 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak jak na komisjach wspólnych Pan Przewodniczący zapewne słyszał, każdy z Państwa Radnych mógł wnosić poprawki podwyżki, znaczy zwiększać kwotę tej dopłaty do cen wody i odprowadzenia ścieków. Więc tutaj jest jakby temat otwarty, mają Państwo Radni możliwość wprowadzenia zgodnie z Państwa sugestiami zwiększania tych dopłat. Jeżeli chodzi o dane, o które Pan Przewodniczący zapytał, ja chętnie udzielę takiej informacji Panu Przewodniczącemu. Dokładnie sprawdzimy te dane i na piśmie przedłożymy w następnym tygodniu. Dziękuję.

 

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

 Panie Burmistrzu to w takim wypadku wnioskuje, żeby Pan zdjął ten projekt uchwały z dzisiejszych obrad. No bo skoro nie mamy informacji najbardziej podstawowej, no pierwszy raz się zderzam również od 12 lat, żeby te informacje na sesji nie były przekazywane. Zawsze otrzymywaliśmy informacje, jakie to jest obciążenie dla budżetu. To jest informacja podstawowa i nie wierzę, że jeżeli taki projekt uchwały trafia na obrady Rady Miasta, to nie wiemy, jakie skutki finansowe wywoła ta uchwała dla tego budżetu. Jaka jest ilość m 3, proszę Państwa? No bo jeżeli ktoś mówi, żebym zgłosił teraz projekt poprawki, no to ja nie mogę robić projektu poprawki do tego projektu uchwały w oparciu o coś, co nie wiem co zużyte. Żebym mógł racjonalnie podejść do rzeczy, to muszę znać kwotę bazową. Muszę wiedzieć ile m 3 zostało zużycie wody, jakie było obciążenie za ścieki. Tak żebym mógł z pełną świadomością, bo proszę zwrócić uwagę, że nie jest tak, że możemy sobie od tak zgłosić tutaj projekt uchwały. Tylko jeżeli zgłaszamy takowy projekt uchwały, to jednocześnie musimy wskazać zabezpieczenie finansowe w budżecie miasta, więc proszę mnie nie namawiać do tego, żebym w tym momencie czynił coś karkołomnego, coś, co nie jest racjonalne i nie ma oparcia w żadnym merytorycznym uzasadnieniu. No bo ja do anarchii nie zamierzam doprowadzać, dlatego proszę o odpowiedź na podstawowe pytania.

 

Burmistrz KRZYSZTOF MARIUSZ PAŚNIK

 Panie Przewodniczący myślę, że spokojnie możemy tutaj podyskutować na ten temat i bez jakiś zbędnych emocji. Koszt tych dopłat przy obecnych stawkach dopłat, które proponujemy to jest około 140 tys. rocznie, jeżeli chodzi o kwestie dodatkowo z budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie wody, zaraz Pan Burmistrz Wróblewski przekaże dodatkowe informacje i za chwilę dokładną informację Pan tutaj otrzyma od nas.

 

 

Zastępca Burmistrza JAKUB TOMASZ WRÓBLEWSKI

 

Najpierw woda czy ścieki Pan Przewodniczący sobie życzy? W 2018 roku było to 835 225,2 m 3 zużytej wody przy zbiorowym zaopatrzeniu mieszkańców Lubartowa, z wyłączeniem sprzedaży hurtowej. Natomiast jeżeli chodzi o ścieki, było to w 2018 roku 740 792,4 m3 (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: Jaki to był koszt tego i tego? Koszt wody, koszt ścieków.) Pyta Pan o koszty przedsiębiorstwa? (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: Nie, z budżetu miasta, jakie poszły pieniądze na wodę a jakie na ścieki) Pan Burmistrz podał przed chwileczką. (Przewodniczący Rady: Ale globalnie, 144 tys., a ja pytam z rozbiciem na jeden czynnik i drugi czynnik.) Panie Przewodniczący przepraszam takich szczegółowych danych tak ad hoc nie jesteśmy Panu w tym momencie podać. Zaraz sprawdzę. Niestety nie 45 mam takich danych. Wystarczy mi się wydaje pomnożyć tę liczbę m3 przez odpowiednie 8 gr i 20 gr i wyjdzie.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

 Przepraszam, proszę Państwa, jeżeli tak zrobię jak mi radzicie, to mi wychodzi sam koszt ścieków 148 158 zł, podczas kiedy powiedzieliście, że globalnie koszt wyniósł 144 tys. Prosiłbym o te informacje naprawdę.

 

Burmistrz KRZYSZTOF MARIUSZ PAŚNIK

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni w sprawozdaniu z wykonania budżetu kwota, którą Pan otrzymał, czyli około 140 tys., to jest kwotą, która nas kosztuje, jako Gminę Miasto Lubartów dodatkowo, jeżeli chodzi o te dopłaty. (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: Rozumiem, ja doskonale to rozumiem. Powiedziano mi, że 740 tys. m3 zostało zagospodarowane, jeżeli chodzi o ścieki. Jeżeli to przemnożymy razy 20 gr to to, co jest zapisane w sprawozdaniu ma się nijak do tego.)

 

Zastępca Burmistrza JAKUB TOMASZ WRÓBLEWSKI

Panie Przewodniczący przepraszam, wprowadziłem Pana niechcący w błąd, dlatego że w tej kwocie jest też zaopatrzenie w wodę również przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o kategorie odbiorców to są indywidualni odbiorcy. Sprzedaż wody za 2018 rok tym odbiorcom wyniosła 594 779,37 m3 (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: Ścieki?) Ścieki, trzeba odliczyć wodę do podlewania ogródków w wysokości 39 734, 23 m3 i wyjdzie ścieki.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

A przepraszam mogę dostać te dane, bo chcę zgłosić poprawkę po prostu, a nie chcę zrobić błędu. Proszę Państwa ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mówił, że facet ma jakieś wątpliwości, jeżeli jest taka kwestia, że ktoś z Radnych posiada tę wiedzę, to prosiłbym, żeby tą wiedzą się podzielił. Jesteśmy na sesji Rady Miasta, głosujemy dopłaty i proszę Państwa ja dostaje różne cyfry, co 5 minut inną i tak naprawdę mam wrażenie jakby została przygotowana uchwała żeby powiedzieć najdelikatniej, nie powiem od czego, ale po prostu w sposób na szybko, byle jak i bez dokładnego zastanowienia się, co my w tej uchwale mamy zapisane.

 

Radny MAREK ADAM POLICHAŃCZUK

Panie Przewodniczący chciałem zwrócić Panu uwagę, że materiały do sesji otrzymał Pan kilka dni temu. Komisja była od godz. 16 przez kilka godzin. 1,5h czy 2h rozmawialiśmy na temat ten. Można było wtedy zapytać i na pewno ktoś z Państwa urzędu by Panu przygotował. Niestety nie udało się z uchwałą dietetyczną obalić, więc szuka Pan jakby poklasku w innym momencie. Proszę zgłosić poprawkę w innym terminie. Zawsze może Pan wnieść projekt uchwały o dopłatach większych za jakiś czas. Nie ma problemu. Proszę w tej chwili nie szukać, bo miał Pan wystarczająco dużo czasu, żeby się zapoznać z materiałem i wypytać o dane, o które teraz Pan prosi na szybko.

 

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Dziękuję za tę uwagę. Natomiast po raz pierwszy spotkałem się, ponieważ chciałem Pana Radnego również uświadomić, że po raz pierwszy spotkałem się z tak słabym uzasadnieniem takiej uchwały. Ponieważ w poprzednich latach jednak w uzasadnieniu mieliśmy wskazane te dane, o których mówiłem. Ale w związku z tym, że w jakiś sposób chyba sobie poradziliśmy z tym wszystkim, zgłaszam następującą poprawkę. W związku z tym, że te koszty amortyzacji najbardziej dotknęły ścieki, one najbardziej wzrosły, zgłaszam poprawkę, aby dopłata za te ścieki nie wynosiła tylko 20 gr tak jak jest to wskazane, ale w związku z tym, że 46 nastąpiły bardzo radykalne podwyżki opłaty za ścieki, aby ona wynosiła 40 gr za 1 m 3 . Będzie to skutek dla budżetu miasta 111 013 zł, jeżeli przemnożymy to przez 20 gr, tak jak zostałem tutaj poinstruowany a w budżecie proponuję, żeby przesunąć na ten cel środki z rezerwy. Dziękuję.

 

Radny GRZEGORZ BENEDYKT GREGOROWICZ

Drodzy Zebrani myślę, że tu ważne jest stanowisko władz miasta, organu wykonawczego, jakie skutki ekonomiczne wywoła w budżecie, o którym tak się z troską wielu wyrażało. Natomiast o ile sobie przypominam, zgodnie z naszymi przepisami, to w przypadku zmian jakby, które powodują skutki budżetowe, musi kontrasygnować, wypowiedzieć i wyrazić swoją opinię Pani Skarbnik. Więc myślę, że najpierw trzeba by zapytać odpowiednie instytucje i odpowiednie osoby, zanim się podejmie jakieś decyzje. Dziękuję.

 

 

Mecenas PAWEŁ DEPTUŚ

W związku z tym, że zgłoszona poprawka wpływa na obciążenia budżetowe, ja chciałbym tutaj zauważyć, że powinna być zaopiniowana przez Komisję Budżetową.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy i proszę o zwołanie Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania tej poprawki.

 

Radny JACEK BEDNARSKI

W przerwie odbyła się komisja i tak Pan Przewodniczący Jacek Tomasiak zgłosił poprawkę w § 1 ust. 1: ,,Ustala się dopłatę do cen wody w wysokości brutto 0,08 zł za m3 oraz do ceny ścieków w wysokości brutto” i tutaj zmieniono ,,0,20 zł za m3 ” na ,,0,40” dla grupy taryfowej odbiorców gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów. Czy tak brzmiała ta poprawka Panie Przewodniczący? (Wypowiedź Przewodniczącego Rady z sali: Panie Przewodniczący coś było opiniowane przez Komisję, było to wyjaśnione.) Tak, ale nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu i Komisja wyraziła swoją opinię negatywną dla tej poprawki głosami 5 przeciw, 1 za. Jeżeli mógłbym prosić tutaj Pana Andrzeja Zielińskiego, żeby uzasadnił, z jakiego powodu taka decyzja zapadała. Będę wdzięczny. Dziękuję.

 

 

Radny ANDRZEJ WOJCIECH ZIELIŃSKI

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado myślę, że tutaj na tej sali wszyscy byśmy chcieli ulżyć mieszkańcom i dopłacać maksymalnie tyle, na ile nas stać z budżetu miasta. Natomiast proszę pamiętać o tym i to na Komisji Budżetowej podkreślaliśmy, że podejmując dzisiejszą uchwałę z tą wyższą zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego stawka, tak naprawdę decydujemy nie o okresie od 1 września do 31 grudnia, tylko powodujemy skutek finansowy na przyszły rok kalendarzowy. Bo nie wyobrażamy sobie, żeby w dniu 31 grudnia symbolicznie powiedzieć mieszkańcom: a od 1 stycznia to nas nie stać na to, żeby dopłacać i zmniejszamy do takiej kwoty, jaka teraz obowiązuje. Więc jest to zobowiązanie Rady do tego, że w przyszłym roku kalendarzowym utrzymamy przynajmniej taką stawkę, jaką dzisiaj byśmy podnosząc przyjęli. Naszym zdaniem proponujemy Panu Burmistrzowi, żeby przyjąć tę stawkę, jaka została zaproponowana w projekcie uchwały. Natomiast zobowiązać Pana Burmistrza i służby do tego, żeby przeanalizować możliwość finansowego zwiększenia dopłaty w przyszłym roku kalendarzowym. A ten okres od 1 września do 31 grudnia traktować, jako przedłużenie dopłaty obowiązującej do końca sierpnia tego roku. Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Pozwolę się odnieść do tego wniosku Komisji. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o skutkach długoterminowych, to one wynikają z dokumentu, którego jeszcze przed sobą nie widzimy. Ponieważ po raz pierwszy od czasu, kiedy wprowadzono te opłaty, dopłata do tej wody została określona tylko i wyłącznie na 4 miesiące. Chciałem przypomnieć, że za każdym razem te dopłaty były określone na cały rok. Po raz pierwszy mamy taką sytuację, że jest to określone na 4 miesiące. Więc rozmawiajmy o skutkach dla tegorocznego budżetu finansowego jak i do tego, co jest realizowane, co zostało również przedłożone w postaci mojej poprawki do tej uchwały. A w tym roku jest to proszę Państwa 37 004 zł. 37 004 zł to jest skutek do końca tego, jeżeli chodzi o obciążenie. Natomiast jeżeli ktoś wysnuwa dalej idące tezy i stwierdza, że jest to również jakieś wiążące dla kolejnych uchwał, no to chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli porozmawiamy o całym przyszłym roku, to jest to 111 013 zł i trochę się dziwię takiemu strachowi przed przeznaczeniem tej kwoty. Jeżeli porównamy tę kwotę z tym, co zostało przegłosowane, no nie tak dawno temu. Roczne obciążenie, jeżeli chodzi o diety, to jest szacunkowo około 110 tys. zł rocznie. Więc tak naprawdę tutaj z jednej strony nie chcemy dopłacić tych 20 gr, mimo że to jest 111 tys. zł, a przed chwilą Rada przyjęła lekką ręką podwyżki, które w tej samej kwocie zostały i obciążają budżet miasta, bo nie wiadomo skąd wzięte tylko po prostu zostały uchwalone takie koszty, jeżeli chodzi o diety. Więc tutaj apeluję proszę Państwa, no takich dylematów nie słyszałem przy tamtej dyskusji, aby tutaj naprawdę nie powodować takiej sytuacji. Tym bardziej, że podkreślam, że do tej pory podwyżki, które już nastąpiły w przeciągu ostatnich dwóch lat, to jest 20% średnio na wodzie i na ściekach.

 

Radny MAREK ADAM POLICHAŃCZUK

Szanowni Państwo jak wiecie wychodząc z Komisji Budżetowej zostałem prorokiem, wiedziałem, że taki argument za chwilę padnie na tej sesji. Ja jeszcze raz podkreślam, że intencją naszą jest to, co powiedział dokładnie Pan Wiceprzewodniczący Zieliński. Chcemy pozostawić swobodę wyliczenia Panu Burmistrzowi i zobowiązać Pana Burmistrza do podwyżek dopłat tych w przyszłym roku. Być może one będą większe niż 40 gr, co się okaże, natomiast w tej chwili nie wiemy. Natomiast ja dam Panu Przewodniczącemu a w zasadzie Prezesowi jedną radę, jeżeli chce ulżyć swoim mieszkańcom w dopłatach do wody to może sobie obniżyć pensję o 50%, to będzie kwota około 120 tys. rocznie i w ten sposób znajdzie pieniądze na dopłaty do mieszkańców do wody. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odpowiedzieć Panu Radnemu. Chciałem Panu wskazać, że nie wolno ustalać innych opłat za wodę niż to, co jest uchwalone w odrębnych ustawach. Więc rozumiem, że Pan Polichańczuk namawia inne osoby do łamania prawa. Ponieważ przypomnę również, że już kiedyś zostało złożone zawiadomienie do prokuratury przez Pana Burmistrza Jerzego Zwolińskiego w chwili, kiedy zostały określone zaliczki na wodę odmienne od tych, które zostały zatwierdzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a później dopłaty uchwalone przez Radę Miasta.

 

Radny GRZEGORZ BENEDYKT GREGOROWICZ

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Drodzy Zebrani, jakby sprawdza się czy jakby próbuje się ziścić nam czarny scenariusz, który powoduje, że być może chcemy brnąć w autodestrukcję, że dzisiaj chcemy zacząć demontaż naszego budżetu powołując się na tezy, które są złe u przeciwnika wskazanego palcem, a dobre u mnie. Panie Przewodniczący jest Pan Przewodniczącym Rady Miasta, czyli w pewnym sensie policją sesyjną, moderatorem, organizuje Pan pracę Rady, to wynika z ustawy. Jeśli Pan zauważa belkę w oku u Pana Marka, to niech Pan zobaczy źdźbło w swoim oku. Jeśli Pan twierdzi, że my powiększając diety, czyli wydatki osobowe wpłynęli na kształt budżetu w roku przyszłym, to jest prawda. No to prawda, ale to oprócz Pana wiedzą wszyscy. Natomiast przypominam Panu i myślę, że jest nagranie, niech Pan zajrzy do nagrania, gdzie właśnie przy debacie dietetycznej Pan zadawał pytanie retoryczne, jak będzie budowany budżet w przyszłym roku. Czyli jeśli my się w tej chwili troszczymy, żeby nie podejmować pochopnych decyzji zmieniających budżet, bo to może wpłynąć na budżet roku następnego, to to jest źle. Natomiast jak Pan się troszczył o to, to było dobrze. Czyli dobrze jest jak Kali ukraść krowę, ale źle jak Kaliemu krowę ukraść. O to chodzi, że chwilowo porażkę, czy może niedociągnięcie, czy może nieosiągnięcie celów, które się zamierzało osiągnąć, nie należy przekuwać w autodestrukcję tej Rady, bo ja uważam, że Rada wcześniej, czy później, proszę tego nie uznać za ostrzeżenie, bo ja tu nie jestem żadnym prorokiem i nie zamierzam nim być. Moim zdaniem nikt na tej sali nie pozwoli na destrukcję budżetu miasta i w ogóle samorządu lokalnego. Chciałbym jakby Pana napomnieć, jeśli mogę, jako starszy człowiek, jako Radny starszy, a nie jako człowiek wie więcej czy widzi dalej. Ale ja jakby chciałbym Pana napomnieć po prostu przestał w tym momencie powtarzam widzieć to w oczach przeciwnika, co Pan sam nie dostrzega u siebie. Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Dziękuję bardzo. Pozwolę się odnieść do tej wypowiedzi. Chciałem powiedzieć być może i vice versa, ponieważ jestem zadziwiony temu atakowi i mowie o tym, że się chce podwyższyć dopłatę do wody i ścieków, jako destrukcję budżetu. Proponuję, żeby przypomnieć sobie jak się głosowało w sprawie tych samych poprawek do tej samej uchwały, samemu w poprzedniej kadencji. Czyli ja rozumiem, że każde głosowanie za tymi poprawkami ze zwiększonymi opłatami przez Radnych Wspólnego Lubartowa można dzisiaj określić mianem destrukcji budżetu? Przecież za tym głosowaliśmy, dokładnie głosowaliśmy poprawki do tej samej uchwały. To nie jest sytuacja taka, że dzisiaj wychodzi Tomasiak i proponuje jakąś nową poprawkę do uchwały. No nie. Konsekwentnie wówczas będąc w opozycji z Radnymi Wspólnego Lubartowa zgłaszaliśmy te poprawki. Nie słyszałem wtedy z kogokolwiek ust, żeby to była destrukcja budżetu, a dzisiaj słyszę już po wyborach, kiedy jest, kiedy zapominamy o pewnych rzeczach, które robiliśmy wcześniej, że to jest destrukcja. Ja chciałem się wypowiedzieć w swoim imieniu i nie zarzucać komuś innemu destrukcji i proponowałbym, żeby takich uwag pod adresem innych nie czynić. Mam prawo, jako Radny a Przewodniczącym jestem po drugie, po pierwsze jestem Radnym, i mam prawo, jako Radny zgłosić poprawkę do uchwały, mam prawo żeby ta poprawka była głosowana. Jeżeli jacyś Radni uważają, że ona jest niezasadna, mają prawo zagłosować przeciw. Ja uważam, że jest zasadna i będę głosował za tą poprawką. I nie mam zamiaru obrażać Pana Gregorowicza tutaj z mównicy i prosiłbym, żeby ważyć słowa, a najlepiej żeby przypominać sobie własne czyny, to, co się robiło onegdaj, jeżeli ktoś mówi o jakiejkolwiek destrukcji.

 

Radny MAREK ADAM POLICHAŃCZUK

Szanowni Państwo, tak rzeczywiście Panie Przewodniczący ma Pan prawo zgłaszać swoje poprawki i nikt Panu tego prawa nie zabiera. Te poprawki zostały odrzucone przez Komisję z wyraźnym uzasadnieniem dlaczego. Natomiast nie ma Pan prawa wkładać intencji nie takich, jakie były faktycznie tylko takie, jakie Panu pasują, żeby się przedstawić w telewizji, jako obrońca ludu. I o to chodzi. Poza tym proszę nie porównywać sytuacji sprzed roku do tego momentu, ponieważ wyraźnie zostało stwierdzone, że te dopłaty są tylko na 4 miesiące i one mają ułatwić funkcjonowanie budżetu. Natomiast wyraźnie jeszcze raz stwierdzam, czego Pan właśnie nie słyszy, bo Pan słyszy tylko swoje własne wypowiedzi, innych Pan nie przyjmuje i między innymi na tym polega destrukcja tej całej Rady, jaką Pan czyni od wielu, wielu miesięcy. Jeszcze raz powtórzę: intencją Komisji Budżetowej było pozostawienie stawek, dopłat na tym poziomie, na sugestie Pana Burmistrza, który zobowiązał się w przyszłym roku wskazać możliwość wyższych dopłat. I taka jest nasza intencja i proszę jej nie łączyć z uchwałą dietetyczną czy z jakąkolwiek, bo to nie ma naprawdę sensu. Pan po prostu prowadzi tutaj destrukcję tylko. Dziękuję.

 

Radny GRZEGORZ BENEDYKT GREGOROWICZ

Szanowny Panie Przewodniczący zdarzało mi się na tej sali już nieraz usłyszeć, że kogoś obraziłem albo ktoś się poczuł obrażony. Z góry przepraszam, jeśli ktoś będzie miał takie odczucie w przyszłości, ale ja nie odpowiadam za czyjeś poczucie wartości. Jeśli ktoś czuje się obrażony w momencie, gdy tej obrazy nie ma ze względów merytorycznych, no to trudno. Nie zamieniajmy tej sali na jarmark próżności, na targowisko próżności. Od razu widać, przynajmniej ja tak to odczuwam, a też mam do tego prawo chyba, że to jest taka retorsja za to, co się stało wcześniej. Próba demontażu, według Pana, budżetu w naszym wykonaniu spotyka się z analogiczną próbą demontażu przez Pana. Więc proszę Pana, jeżeli przygania nam Pan to być może słusznie, być może nie. Ale to nie może Pan tych samych cech, które Pan, u nas widzi negatywnie, u siebie widzieć w innym świetle, pozytywnie. Po drugie przypomnę jeszcze coś takiego, że nie poddaję się łatwo i nie zamierzam za bardzo ustępować z pola, ale na pewno na płaszczyźnie werbalnej, retorycznej nie zamierzam się z Panem ścigać. Chociaż być może mógłbym. Chcę tylko przypomnieć na końcu Panu, że my tworzymy koalicję, z której się jeszcze nikt nie wypisał. Skoro Pan tak wspomniał o Wspólnym Lubartowie z Platformą Obywatelską i naszym kandydatem, który wygrał wybory na Burmistrza, jest Pan Krzysztof Paśnik, zastanawiam się, dlaczego nagle od jakiegoś czasu da się spostrzec jakieś również ataki o charakterze politycznym pod adresem Pana Burmistrza. To jest moje subiektywne zdanie, ale uważam, że skoro ma Pan prawo do wyrażania swojego zdania to ja też mam prawo do wyrażania swojego zdania, jeśli ma związek z obradami i samorządem lokalnym. Dlatego proszę Pana, nie ma sensu, bo na razie od dłuższego czasu toczyły jałowe spory w tym momencie. Dzisiaj utrzymanie tego poziomu dopłaty do końca roku jest logiczne. Dlatego że my chcemy się przekonywać, co to da. Natomiast jeśli Pan chce na siłę udowodnić potem, przepraszam, że to powiem, ale w kanale S, bo rozumiem, że pojawi się wyłącznie to, co Pan powiedział, natomiast nasze wypowiedzi będą albo zmarginalizowane albo wyrwane z kontekstu albo w ogóle pominięte. Proszę Pana naszym wyborcom i Pańskim należy się szacunek. Więc proszę Pana chcemy, żeby ludzie więcej płacili. Nie chcemy ich gnębić, gnoić albo być wrogami ludu. My tak samo jak Pan, mam nadzieje, chcemy, żeby temu ludowi było lepiej, ale z drugiej strony łączyć wydatki rzeczowe np. z osobowymi. To nawet ja w prywatnej firmie tego nie robię. Nie wiem jak tam u Pana jest, ale kończąc, chciałbym prosić, żeby następne punkty debaty nie zamieniały się w odreagowanie na poprzednie. Ten sposób postępowania kończy się albo może się skończyć czymś, nad czym nikt nie zapanuje. Niech Pan tego nie odbiera jako groźby, bo powtarzam, ja jestem człowiekiem pragnącym pokoju, siłą mnie chyba do nieba wezmą, tak chciałbym, żeby tak było. Ale proszę o pokój, wzywam do pojednania. Mimo wszystko.

 

Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK

Pozwolę się odnieść do tej wypowiedzi, ponieważ chciałem zwrócić Panu Radnemu uwagę, że każdy Radny ma prawo poznać dokładne uzasadnienie uchwały tym bardziej, jeżeli ono ma rodzić jakieś skutki finansowe. I proszę nie traktować sytuacji takiej, że Radni proszą o podstawowe dane, elementarne dane, jako jakikolwiek atak. Bo jeżeli miałoby tak być, to w ogóle spotykajmy się na tych sesjach, nie dyskutujmy, tylko głosujmy w ciemno wszystkie uchwały nie mając żadnej wiedzy. Jeżeli ktoś dba o wyborców, to uważam, że nie można dbać o wyborców przed wyborami, a po wyborach o tych wyborcach zapomnieć. Więc chciałem uzmysłowić jedną rzecz, że właśnie nie, kto inny jak Klub Wspólny Lubartów przez wszystkie lata zawsze zgłaszał taką poprawkę do tych dopłat. Zawsze. I to nie jest coś nowego, coś co jest niespodzianką, coś co może nas zaskakiwać. Ja jestem zaskoczony, że ta dopłata w projekcie głównym uchwały wynosi tylko 40 gr, ale jeżeli słyszę, że uzasadnienie jest takie, że w przyszłym roku te dopłaty mają być wyższe, bo usłyszałem, że taki jest cel, no to proszę Państwa, jeżeli mają być wyższe, a jeżeli teraz przegłosujemy poprawkę o 20 gr na najbliższe 4 miesiące, no to proszę bardzo, niech Burmistrz dalej kontynuuje. I chciałem powiedzieć o konsekwencjach mojej poprawki, nie teoretyzowanie tego, co będzie na przyszłość, bo nie wiem, co Pan Burmistrz ma w głowie. Natomiast chciałem wskazać, że konsekwencje finansowe poprawki, którą przedkładam na najbliższy okres, który jest określony w tej uchwale to jest 37 004 zł. I na tym skończę, żeby już nie dawać pretekstu do kolejnych być może wypowiedzi, które będą napinały spiralę emocji.

Dopłaty woda ścieki od 2015

Dane w kolejnej tabeli zostały nam przesłane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. Poprosiliśmy o udostępnienie aktualnych i przyszłych stawek z uwzględnieniem podatku VAT, ponieważ w decyzji figurują jedynie stawki netto. Dodatkowo PGK przekazał nam wysokość obecnie obowiązujących stawek już z uwzględnieniem dopłat.

Aktualna taryfa woda i ścieki Lubartów

Uchwała NR X/77/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów
Głosowanie:
ZA (17) Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Krzysztof Osiecki, Beata Pasikowska 
NIEOBECNI (2) Piotr Kusyk, Anna Kuszner

Uchwała NR XXXVIII/236/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów.
Głosowanie: 
ZA: Robert Błaszczak, Zbigniew Gałązka, Ewa Grabek, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Kazimierz Majcher, Marzanna Majewska, Grażyna Meksuła, Wojciech Osiecki, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jan Ściseł, Jacek Tomasiak, Jerzy Tracz, Andrzej Zieliński, Krzysztof Żyśko
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Grzegorz Gregorowicz
NIEOBECNY: Jacek Tomasz Tchórz, Jakub Wróblewski

Uchwała NR XXV/162/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów.
Głosowanie:
ZA: Robert Błaszczak, Zbigniew Gałązka, Grzegorz Gregorowicz, Maria Kozak, Marzanna Majewska, Grażyna Meksuła, Grzegorz Siwek, Piotr Skubiszewski, Jan Ściseł, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Jerzy Tracz, Krzysztof Żyśko
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Ewa Grabek, Wojciech Osiecki, Kazimierz Majcher, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński
NIEOBECNY: Grzegorz Jaworski, Piotr Kusyk, Marek Polichańczuk

Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze
Głosowanie:
ZA: 15 radnych
PRZECIW: Grzegorz Gregorowicz, Jacek Tomasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Grażyna Meksuła
NIEOBECNY: Piotr Kusyk, Wojciech Osiecki, Grzegorz Siwek


Uchwała NR XVI/100/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów
Głosowanie:
ZA: Robert Błaszczak, Zbigniew Gałązka, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Kazimierz Majcher, Marzanna Majewska, Grażyna Meksuła, Marek Polichańczuk, Piotr Skubiszewski, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Jerzy Tracz, Andrzej Zieliński, Krzysztof Żyśko
PRZECIW: Jakub Wróblewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Ewa Grabek, Jan Ściseł
NIEOBECNY: Piotr Kusyk, Wojciech Osiecki, Grzegorz Siwek

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze
Głosowanie:
ZA: 15 Radnych
PRZECIW: Grzegorz Gregorowicz, Jacek Tomasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Maria Kozak, Grażyna Meksuła
NIEOBECNY: Piotr Kusyk, Grzegorz Jaworski

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów
Głosowanie:
ZA: Robert Błaszczak, Zbigniew Gałązka, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Maria Kozak, Kazimierz Majcher, Marzanna Majewska, Wojciech Osiecki, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Piotr Skubiszewski, Jan Ściseł, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Jerzy Tracz, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński, Krzysztof Żyśko
NIEOBECNY: Grzegorz Jaworski, Piotr Kusyk