5 luty 2016
Rejestr umów cywilno-prawnych
       Wczoraj wysłałyśmy wniosek o informację publiczną do Gminy Nowogard w sprawie rejestru umów cywilno – prawnych. Chcemy zobaczyć, czy umowa na zakup sterylizatora szpitalnego została zawarta, a jeśli tak, to z jaką datą. 
    Powodem była dyskusja, jaka wywiązała się na temat Nowogardzkiego budżetu, a konkretnie zakupu sterylizatora, do której zaprosił Janusz Ostrowski pod wpisem (Gmina Nowogard - Inicjatywy i Opinie Radnych ). Przedstawiono sytuację tak, że brak zabezpieczenia środków w budżecie jest winą radnych koalicyjnych, ponieważ realizacja zamówienia (czyt. wystawienie faktury) nastąpiłaby w nowym roku budżetowym. Światło na sprawę rzucił jeden z radnych, pan Michał Wiatr.
     Naszym zdaniem można było wpisać ten zakup do wieloletniej prognozy finansowej, skoro od razu było wiadomo, że przetarg i dostawa urządzenia nie będą w tym samym roku budżetowym. Jeśli nie, a trzeba zaznaczyć, że nie ma ograniczeń wobec kierowników jednostek w zawieraniu umów wykraczających poza rok budżetowy, można było wpisać zakup do tzw. wydatków niewygasających. A w każdej z tych ewentualności – poprosić RIO o opinię. Zamiast tego uchwalono budżet na 2016 bez uwzględnienia tego zakupu z winy radnych. Przynajmniej według opisujących sytuację. Mimo, że projekt budżetu jest przygotowywany przez wójta/burmistrza/prezydenta i referowany przez skarbnika. 
     Czego to dowodzi? Konieczności szkoleń z finansów publicznych wśród radnych i oczu dookoła głowy. A przede wszystkim tego, że ustawa o dostępie do informacji publicznej działa wszędzie i wniosek z Lubartowa będzie zrealizowany w Nowogardzie.
Rejestr umów_MOL
Rejestr umów_MOL