Lubartów, wrzesień 2019

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Od wyborów samorządowych mija już 10 miesięcy, więc ewentualne „skutki kadrowe” będą już widoczne.

Ciąg dalszy…nastąpił.

W ubiegłym roku pytaliśmy wybrane urzędy, jak wygląda u nich polityka kadrowa od 2013 do 2018 roku.

Zatrudniają, zwalniają, mniej kierowników, czy więcej? Z tymi danymi możecie zapoznać się na naszej stronie w materiale: Etat plus, czy wymiana?

Co się zmieniło? Zapytaliśmy o to Urząd Miasta w Lublinie, Parczewie i Lubartowie, Urząd Gminy Lubartów oraz Starostwo Powiatowe.

A było tak...

Urząd Miasta w Lublinie

Zatrudnienie UM Lublin.jpg

W Urzędzie Miasta w Lublinie, liczba zatrudnionych ogółem z podziałem na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi (z uwzględnieniem umów na zastępstwo) według stanu na dzień 28.08.2019 r. wynosi ogółem (w osobach) 1593, w tym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych 1413, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 180 osób, zatem znacznie się zwiększył. W 2019 r. Urząd Miasta Lublin nie dokonywał wpłat na PFRON, ponieważ osiągnął 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Parczewie

Zatrudnienie UM Parczew.jpg

Urząd Miejski w Parczewie, według informacji z września, zatrudnia 63 osoby. Na stanowiskach urzędniczych 51 osób i 12 na stanowiskach pomocniczych. Podał nam także dane z grudnia 2018, według których liczba pracujących w stosunku do 2019 roku nie zmieniła się, z tym, że wówczas na stanowiskach urzędniczych zatrudniano 52 osoby, a pomocniczych – 11. W 2019 r. Urząd Miejski w  Parczewie nie dokonywał wpłat na  PFRON, ponieważ osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Lubartów

Zatrudnienie Gmina Lubartów

W Urzędzie Gminy w Lubartowie, zatrudnienie w stosunku do 2018 zwiększyło się o jedną osobę na stanowisku urzędniczym. Nie zmieniła się liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i wynosi ona 9 osób. Urząd zatrudnia tylko jedną osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pomocniczym, a wysokość wpłat na PFRON od stycznia do lipca wyniosła 23 327,00 zł

Urząd Miasta w Lubartowie

Zatrudnienie Urząd Miasta Lubartów

W ubiegłym roku Urząd Miasta Lubartów przekazał nam informację, że zatrudnia 85 osób, w tym roku z kolei przekazano nam, że zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych wynosi 76 osób, pomocniczych – 11 osób. Dodatkowo, uzyskaliśmy informację, że  od  marca do  listopada od  kilku lat są  zawierane umowy o prace interwencyjne, które dotyczą 6 osób. Urząd zatrudnia odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych, zatem nie dokonuje wpłat na PFRON.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Zatrudnienie Starostwo Powiatowe Lubartów

W tym roku Starostwo Powiatowe przekazało nam informację o  liczbie zatrudnionych bez podziału na  etaty. Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 111 osób, w  tym na  stanowiskach pomocniczych – 9. Na  stanowiskach urzędniczych zatrudnia 102 osoby. Kolejny rok Starostwo nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zatrudnia jedną osobę na  stanowisku urzędniczym i  płaci składki na PFRON. Od stycznia do lipca te wpłaty wyniosły łącznie kwotę 68 974 zł.