Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Batorego
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Google Places Social Icon

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com 

Lubartów, wrzesień 2019

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Od wyborów samorządowych mija już 10 miesięcy, więc ewentualne „skutki kadrowe” będą już widoczne.

Ciąg dalszy…nastąpił.

W ubiegłym roku pytaliśmy wybrane urzędy, jak wygląda u nich polityka kadrowa od 2013 do 2018 roku.

Zatrudniają, zwalniają, mniej kierowników, czy więcej? Z tymi danymi możecie zapoznać się na naszej stronie w materiale: Etat plus, czy wymiana?

Co się zmieniło? Zapytaliśmy o to Urząd Miasta w Lublinie, Parczewie i Lubartowie, Urząd Gminy Lubartów oraz Starostwo Powiatowe.

A było tak...

Urząd Miasta w Lublinie

Zatrudnienie UM Lublin.jpg

W Urzędzie Miasta w Lublinie, liczba zatrudnionych ogółem z podziałem na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi (z uwzględnieniem umów na zastępstwo) według stanu na dzień 28.08.2019 r. wynosi ogółem (w osobach) 1593, w tym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych 1413, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 180 osób, zatem znacznie się zwiększył. W 2019 r. Urząd Miasta Lublin nie dokonywał wpłat na PFRON, ponieważ osiągnął 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Parczewie

Zatrudnienie UM Parczew.jpg

Urząd Miejski w Parczewie, według informacji z września, zatrudnia 63 osoby. Na stanowiskach urzędniczych 51 osób i 12 na stanowiskach pomocniczych. Podał nam także dane z grudnia 2018, według których liczba pracujących w stosunku do 2019 roku nie zmieniła się, z tym, że wówczas na stanowiskach urzędniczych zatrudniano 52 osoby, a pomocniczych – 11. W 2019 r. Urząd Miejski w  Parczewie nie dokonywał wpłat na  PFRON, ponieważ osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Lubartów

Zatrudnienie Gmina Lubartów

W Urzędzie Gminy w Lubartowie, zatrudnienie w stosunku do 2018 zwiększyło się o jedną osobę na stanowisku urzędniczym. Nie zmieniła się liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i wynosi ona 9 osób. Urząd zatrudnia tylko jedną osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pomocniczym, a wysokość wpłat na PFRON od stycznia do lipca wyniosła 23 327,00 zł

Urząd Miasta w Lubartowie

Zatrudnienie Urząd Miasta Lubartów

W ubiegłym roku Urząd Miasta Lubartów przekazał nam informację, że zatrudnia 85 osób, w tym roku z kolei przekazano nam, że zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych wynosi 76 osób, pomocniczych – 11 osób. Dodatkowo, uzyskaliśmy informację, że  od  marca do  listopada od  kilku lat są  zawierane umowy o prace interwencyjne, które dotyczą 6 osób. Urząd zatrudnia odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych, zatem nie dokonuje wpłat na PFRON.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

Zatrudnienie Starostwo Powiatowe Lubartów

W tym roku Starostwo Powiatowe przekazało nam informację o  liczbie zatrudnionych bez podziału na  etaty. Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 111 osób, w  tym na  stanowiskach pomocniczych – 9. Na  stanowiskach urzędniczych zatrudnia 102 osoby. Kolejny rok Starostwo nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zatrudnia jedną osobę na  stanowisku urzędniczym i  płaci składki na PFRON. Od stycznia do lipca te wpłaty wyniosły łącznie kwotę 68 974 zł.