FMOL_Wróblewski.JPG

Kandydat na Burmistrza - Jakub Wróblewski

Zatrudniony w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Jest radnym Rady Miasta Lubartów kilku kadencji, w ostatnich wyborach samorządowych, wybranym 168 głosami w okręgu 11. Jest także Przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Lubartów, do którego należą Andrzej Zieliński i Kazimierz Majcher. W Radzie Miasta zasiada w Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, przewodniczy Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych.

Jeden z inicjatorów wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Lubartowie.

W zbliżających się wyborach samorządowych będzie kandydował na fotel burmistrza z Koalicji Obywatelskiej.

W rankingu radnych, który opracowaliśmy na półmetku kadencji zdobył najwięcej punktów - 47,5 pkt.  Na ten wynik złożyło się: 25 pkt za głos zabrany w trakcie debat, 14 pkt za interpelacje. Kolejnym kryterium była dostępność radnego, czyli podanie numeru telefonu, adresu mailowego, strony www/Fb oraz to, czy radny dyżuruje. Za obecność na głosowaniach radny PO uzyskał wówczas 2 pkt. Oznacza to że był na głosowaniach między 90 a 95 proc. Przynależność do komisji oceniliśmy na 2 pkt. Wynika to z przyjętej punktacji, w której 1 punkt przyznawaliśmy za udział w dwóch komisjach. Za kontakt przyznaliśmy 2,5 pkt. Zabrakło z kolei punktów za odpowiedź na nasze zapytanie.

Na dzień przygotowania materiałów - był obecny na 186 sesjach, nieobecny na 23. Głos „za” oddał 162 razy, 7 razy był przeciwko, a 14 razy wstrzymał się od głosu. Jakie uchwały nie znalazły aprobaty radnego? Udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2014 i 2016 rok. Radny był także przeciwny wystąpieniu Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Czemu jeszcze? Uchwale w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów w 2016 oraz zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017 r.

O co pytał radny w imieniu swoich wyborców na sesjach?

M.in. o strefę kibica, remont chodnika przy ul. Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. Legionów, czynsz za wynajem dla „AKOGO”, dotowanie przez PEC i PGK, inwestycje, drogi z tzw. nowych schetynówek, mieszkanie Plus, parking przy Cmentarnej i Szaniawskiego, wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w MOPS.

Ostatnio z radnym Jakubem Wróblewskim można porozmawiać na organizowanych przez niego spotkaniach. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i opinie, co ma pomóc kandydatowi wypracować najlepszy program wyborczy.

Był także obecny na zorganizowanym przez nas wydarzeniu, czyli tam, gdzie bębniliśmy o Radzie Miasta. Do zapoznania się z pełnym profilem radnego, w tym także obietnicami wyborczymi z 2014 r. zapraszamy na stronę www.lubartow.mamprawowiedziec.pl