Lubartów, listopad 2019

Fundusz sołecki w Brzezinach

Rada Gmin Lubartów, Sołectwo Brzeziny

W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o problemach mieszkańców Brzezin.

Zwróciliśmy się z wnioskiem o przesłanie kopii pisma w sprawie funduszu sołeckiego oraz odpowiedzi Wójta Gminy Lubartów, o którym mówi Przewodniczący Rady Gminy na Sesji Rady Gminy Lubartów w dniu 04.10.2019 r. w punkcie: Wolne wnioski i zapytania.

Radny odczytał pismo mieszkańców, natomiast Sołtys Brzezin Dorota Rybak, stwierdziła, że informowała o zebraniu. Zarzucała inicjatorom wniosku, że może nawet nie wiedzą, gdzie jest szkoła albo świetlica. Twierdząc, że  to są osoby, które po prostu dzieci do szkoły nie posyłają, nie przychodzą do kościoła, nie płacą podatków u sołtysa, bo nie chcą. 

Według danych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej z roku 2018 okręg 14, który obejmuje Brzeziny i Trójnę, liczba wyborców wynosi  543. Na pana Michała Domańskiego, który został wybrany na Radnego Gminy Lubartów głosowało 107 osób. Z kolei wniosek o unieważnienie uchwały, przeznaczającej 43 tys. na bliżej nieokreślone wydatki, związane ze świetlicą poparło 45 mieszkańców. Prawda, że spora reprezentacja elektoratu? Prośbę o ponowne zorganizowanie zebrania argumentowali tym, że około połowa mieszkańców nie miała wiedzy na temat zebrania. Nie mogli się zatem wypowiedzieć, czy ważniejszym wydatkiem jest zakup piłkarzyków, czy poprawa bezpieczeństwa, poprzez instalację i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Brzezinach. 

Zapytaliśmy Wójta Gminy Lubartów o tę sprawę. Sołtys Sołectwa Brzeziny została wezwana do złożenia wyjaśnień. Poinformowała Wójta, że zebranie odbyło się zgodnie z przepisami, 3 dni przed terminem ogłoszenie zostało zawieszone na tablicach ogłoszeń, wraz z porządkiem zebrania. A wzięło w nim udział mniej, niż 10% mieszkańców, więc zebranie odbyło się w drugim terminie.

Jak pisała Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska: Boimy się, bowiem zniekształcenia dobrego pomysłu na wzmacnianie obywatelskości. Może ono powstać poprzez brak debaty, jawności, jasnych zasad, gwarancji wpływu i elementu wspólnotowości. Teraz budżetami obywatelskimi nazywane są inicjatywy wypaczające ideę. Takie, gdzie to radni podejmują decyzję o tym, jaka jest wola mieszkańców, lub takie, gdzie ukrywa się autorów projektów, odgórnie tworzy regulaminy itp. Faktem jednak jest, że ostatnie lata „dziania się” funduszy obywatelskich spowodowały przeniesienie nas do zupełnie innej rzeczywistości w mówieniu o wspólnych pieniądzach. (Mieszkańcy decydują o pieniądzach – co z tego wyszło?)

 

Jak widać „sposób zwyczajowo przyjęty” nie zawsze jest wystarczający, skoro na zebranie przyszło mniej, niż 10% mieszkańców.  Widać, że mieszkańcy są zainteresowani wspólnym decydowaniem o wspólnych pieniądzach.

Jakie widzimy rozwiązania? Poza, oczywiście perspektywą najbliższych wyborów. 

Wprawdzie termin na składanie wniosków do budżetu na 2020 upłynął, ale budżet jeszcze nie został uchwalony. I każdy taki wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję Budżetową. Przypominamy, że sołtys także ma prawo składania takich wniosków. Jak i radny z tego okręgu, czy grupa mieszkańców.

Drugą możliwością jest złożenie petycji do Wójta Gminy Lubartów.

Rekomendujemy porozumienie się w sprawie złożenia wniosku.

Patrzymy na Was

Protest miezkańców Brzezin. Wniosek o zebranie.
Protest miezkańców Brzezin. Wniosek o zebranie.
Protest miezkańców Brzezin. Wniosek o zebranie.