8 kwietnia 2016
Jest! Udało się otrzymać odpowiedź na petycję!
    Nie cieszcie się. Odmowną. Z naszej strony sprawa wygląda następująco:
Nie odniesiemy się do treści odmowy, którą widziałyśmy już kilkukrotnie w różnych pismach, podpisanych przez Burmistrza. Odniesiemy się do nowego wątku tychże. 
Na początku organizacyjnie – dlaczego (znowu) nie wypełnia się przepisów ustawy o petycjach. Konkretnie art.8 ustęp 2."Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji."
     Petycja trafiła do Skarbniczki Miasta Pani Lucyny Biskup. Gdzie w związku z tym znajduje się jej opinia? 
A teraz treściowo – w odpowiedzi czytamy: "Przywołany przez Panie przykład Starostwa Powiatowego w Lubartowie, które zawarło umowę zlecenia na doręczanie korespondencji z osobą niebędącą pracownikiem Starostwa nie podlega przepisom art. 144 ust. 1 w/w ustawy, gdyż nie dotyczy doręczania decyzji organu podatkowego. Natomiast, jeśli chodzi o decyzje innych władz samorządowych w przedmiotowej sprawie, nie jestem upoważniony do ich oceny."
    Nie domniemamy, która korespondencja ma wyższą wartość dla urzędu i dlaczego urząd klasyfikuje wartość korespondencji, a zwłaszcza – dlaczego ten przykład został wykorzystany w oficjalnej odpowiedzi, jako argument przeciw?
   I ostatnia uwaga formalna. Wbrew deklaracjom Urząd nie zadbał o podnoszoną troskę jakości usługi. Nie zadbał o wiarygodność osób, które w imieniu urzędu wchodziły do naszych domów z korespondencją. Pomijając podnoszony w kółko przepis o ordynacji podatkowej, który nie miałby zastosowania, gdyby władza zechciała pomóc osobom bezrobotnym i je zatrudnić przynajmniej na okres roznoszenia decyzji podatkowych. 
    Czyli co? Wracamy do Urzędu z wnioskiem o uzupełnienie dokumentów o opinię Pani Skarbnik, ewentualnie innych osób. 

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

press to zoom

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

press to zoom

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

press to zoom

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

press to zoom
2 luty 2016
Skarga na uchwałę Rady Miasta
Z naszych wyników wyszukiwania wynika, że prowadzimy...
Niechlubne pierwszeństwo dotyczy skargi, złożonej do Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lubartów w przedmiocie odrzucenia skargi na Burmistrza Miasta. 
Korzystaliśmy z pomocy prawników z Sieć Obywatelska - Watchdog Polska