8 kwietnia 2016
Jest! Udało się otrzymać odpowiedź na petycję!
    Nie cieszcie się. Odmowną. Z naszej strony sprawa wygląda następująco:
Nie odniesiemy się do treści odmowy, którą widziałyśmy już kilkukrotnie w różnych pismach, podpisanych przez Burmistrza. Odniesiemy się do nowego wątku tychże. 
Na początku organizacyjnie – dlaczego (znowu) nie wypełnia się przepisów ustawy o petycjach. Konkretnie art.8 ustęp 2."Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji."
     Petycja trafiła do Skarbniczki Miasta Pani Lucyny Biskup. Gdzie w związku z tym znajduje się jej opinia? 
A teraz treściowo – w odpowiedzi czytamy: "Przywołany przez Panie przykład Starostwa Powiatowego w Lubartowie, które zawarło umowę zlecenia na doręczanie korespondencji z osobą niebędącą pracownikiem Starostwa nie podlega przepisom art. 144 ust. 1 w/w ustawy, gdyż nie dotyczy doręczania decyzji organu podatkowego. Natomiast, jeśli chodzi o decyzje innych władz samorządowych w przedmiotowej sprawie, nie jestem upoważniony do ich oceny."
    Nie domniemamy, która korespondencja ma wyższą wartość dla urzędu i dlaczego urząd klasyfikuje wartość korespondencji, a zwłaszcza – dlaczego ten przykład został wykorzystany w oficjalnej odpowiedzi, jako argument przeciw?
   I ostatnia uwaga formalna. Wbrew deklaracjom Urząd nie zadbał o podnoszoną troskę jakości usługi. Nie zadbał o wiarygodność osób, które w imieniu urzędu wchodziły do naszych domów z korespondencją. Pomijając podnoszony w kółko przepis o ordynacji podatkowej, który nie miałby zastosowania, gdyby władza zechciała pomóc osobom bezrobotnym i je zatrudnić przynajmniej na okres roznoszenia decyzji podatkowych. 
    Czyli co? Wracamy do Urzędu z wnioskiem o uzupełnienie dokumentów o opinię Pani Skarbnik, ewentualnie innych osób. 

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

Petycja Lubartów decyzje podatkowe

2 luty 2016
Skarga na uchwałę Rady Miasta
Z naszych wyników wyszukiwania wynika, że prowadzimy...
Niechlubne pierwszeństwo dotyczy skargi, złożonej do Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lubartów w przedmiocie odrzucenia skargi na Burmistrza Miasta. 
Korzystaliśmy z pomocy prawników z Sieć Obywatelska - Watchdog Polska