Lubartów, marzec 2020

Pytamy o procedury i liczby

Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać, że sytuacja jest poważna. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, ponownie apelował o pozostanie w domach, podając rejony z największą transmisją koronawirusa:
Powiat Lubelski, miasto Lublin, Powiat Zamojski, Chełm, Powiat Chełmski, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Janów Lubelski i Powiat Lubartowski. W tym ostatnim potwierdził jedno zakażenie na dzień 20 marca. 

https://www.youtube.com/watch?v=CByyEkVq07I

Jak pisaliśmy, zgłaszają się do nas zaniepokojeni mieszkańcy. Wiemy, że jest poczucie zagrożenia. Z kolei brak danych może do pewnego stopnia usypiać czujność. Zwłaszcza,  że  17 marca Główny Inspektorat Sanitarny przestał podawać dane o nowych przypadkach w podziale na powiaty. I ktoś może poczuć się bezpieczniej.

Dlatego, po otrzymanych prośbach, zapytaliśmy Rzecznika prasowego Wojewody Lubelskiego:
1) Ile osób na terenie Powiatu Lubartowskiego i miasta Lubartów objętych jest kwarantanną z powodu powrotu z terenów zagrożonych poza granicami Polski?
2) Ile osób na terenie Powiatu Lubartowskiego i miasta Lubartów objętych jest kwarantanną z powodu zakażenia/podejrzenia o zakażenie koronawirusem?
Obecnie mamy do czynienia z falą przypuszczeń i domniemań z braku wyczerpujących informacji. Zwracają się do nas czytelnicy, nie mogąc odnaleźć tych danych. W naszym przekonaniu, w tym trudnym czasie zaufanie do władz jest kluczowe, dlatego tak ważne jest przekazywanie pełnych i rzetelnych informacji.

Dzielimy się odpowiedzią:
w odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że podzielamy obawy Państwa, jak i Czytelników Miasta Obywatelskiego Lubartów, dotyczące szerzącej się pandemii SARS-COv-2, wywołującej chorobę o nazwie COVID-19.
Rozumiemy, że jako Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, wychodząc naprzeciw obywatelom „Pracujecie Państwo na rzecz właściwego przepływu informacji dotyczących spraw mieszkańców Lubartowa”.
Jednak z uwagi na dobro pacjentów, poszanowanie prywatności i zapewnienie spokojnych warunków pracy personelowi medycznemu, przekazujemy dane dotyczące tylko województwa lubelskiego. Mając też na uwadze ochronę danych osobowych, nie będziemy ujawniać szczegółowych danych dotyczących pacjentów.
Informuję więc, że na dzień 19 marca 2020 roku, na godz. 16.00, na terenie województwa lubelskiego jest: 19 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia, 1714 osoby poddane kwarantannie i 5146 osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Na terenie województwa potwierdzonych zostało 25 przypadków zakażenia koronawirusem.
Zaznaczamy, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje pracę służb sanitarno-epidemiologicznych oraz medycznych. Ze swej strony podkreślamy, że wojewoda lubelski Lech Sprawka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie podległych mu służb na terenie województwa lubelskiego w tym zakresie.
Z poważaniem
Małgorzata Torbicz
Biuro Wojewody
Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Zapytaliśmy także lubartowski SPZOZ, jak wyglądają procedury. Czy obowiązkowe dla wszystkich są pełne ubrania ochronne w trakcie wyjazdów, czy tylko tych, w których istnieje ryzyko zetknięcia się z osobą zarażoną?

Zgodnie z odpowiedzią p.o. Dyrektor SPZOZ Sylwii Domagały, zespoły karetek są wyposażone w odzież ochronną, jednak nie zawsze muszą ubierać się w nie wszyscy członkowie. Lider zespołu jest upoważniony do przeprowadzenia dokładnego wywiadu i w zależności od sytuacji np. jeżeli dana rodzina jest objęta kwarantanną wówczas odzież zakłada cały zespół. 
Racjonalne gospodarowanie zestawami ochrony biologicznej jest konieczne ze względu na ich ograniczoną ilość, ceny i braki na rynku.

Dane z 20.03 – 28 osób zakażonych na terenie naszego województwa. 
Powtarzamy apel – nie wychodź, jeśli nie musisz. 
Dbasz nie tylko o swoje bezpieczeństwo!

Odpowiedź Rzecznika prasowego Wojewody Lubelskiego