Lubartów, październik 2019

Rozstania i powroty - Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

26 września głosowano w sprawie: o uchyleniu uchwały z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Przed sesją pytaliśmy.

ZKGZL_facebook Miasto Obywatelskie Lubartów

Wyniki głosowania:

ZA (14)

Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jan Ściseł, Andrzej Zieliński, Krzysztof Żyśko

PRZECIW (1)

Jacek Tchórz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Jaworski, Renata Mazur

NIEOBECNI (2)

Wojciech Osiecki, Jacek Tomasiak

 

Politycy składają nam różne obietnice wyborcze. My z kolei często traktujemy te obietnice z przymrużeniem oka. Jeżeli sami nie przywiązujemy do nich znaczenia, czemu dziwimy się, że nie są spełniane? Dlaczego dziwimy się, że ludzie nie chodzą na wybory, nie chcąc brać udziału w tym przedstawieniu?

Może powinniśmy zacząć traktować się poważnie.

I na poważnie rozmawiać z politykami o realizacji obietnic wyborczych.

 

PROGRAM WYBORCZY KWW WSPÓLNY LUBARTÓW

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Zmniejszenie opłat za śmieci: nie więcej niż po 6 zł od osoby.

 

PROGRAM WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

10. Zadbamy o ekologię i ochronę środowiska. Poprzez nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej dążymy do:

– racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami,

– promowania działań ukierunkowanych na segregowanie, odzysk odpadów i wtórne ich zagospodarowanie, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie opłaty ponoszonej przez mieszkańców,

– dbałości o tereny zielone, prowadzenie nowych nasadzeń, pielęgnację drzewostanu.

 

„Zyski z sortowni od śmieci lubelskich obniżą opłaty dla naszych mieszkańców. My dotrzymujemy słowa.”

Tak stwierdził Burmistrz Janusz Bodziacki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w spocie wyborczym „Czy wiesz, że... cz. 4

 

Teoretycznie najważniejszym argumentem nie wychodzenia ze Związku, czy raczej potraktowaniem uchwały o wyjściu, jako niebyłej, jest zmiana przepisów, która znosi rejonizację odbioru śmieci. Opublikujemy dyskusję w tej sprawie po przyjęciu protokołu z sesji. Natomiast już dzisiaj wspominamy ….

ZKGZL_sesja Rady Miasta Lubartów

Radny Marek Polichańczuk mówił obszernie na sesji, przy wprowadzeniu do projektu uchwały o zmianie przepisów, ale przypomniał także, że nie zgadzali się z argumentami, że Związek pracuje źle, że jest przerost zatrudnienia… W drugim wystąpieniu trochę „pobronił” Związku, wedle własnych słów. I że śmieci zdrożały, „bo taka jest sytuacja na rynku”. Było też o kampanii wyborczej. I o personaliach. O zmianach w interesie wszystkich członków społeczności, którzy tworzą Związek.

 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz wyraził nadzieję, że dyskusja będzie wartka i bardzo wiążąca. Zachęcał radnych do zabrania głosu w dyskusji, stwierdzając np., że to się należy wyborcom.

Ponieważ nikt się zgłaszał, sam zabrał głos w dyskusji w imieniu Klubu Wspólny Lubartów. Powiedział, że powody wyjścia były słuszne i w większości są aktualne do dzisiaj. Że nie podoba im się polityka przetargowa Związku. Wspomniał też o problemie reprezentacji. Padło także stwierdzenie, że Pan Burmistrz ma gotową dokumentację przetargową i w każdej chwili może ją zrealizować. I o zmianie sytuacji prawnej. I o subiektywnych, personalnych uwarunkowaniach. Czyli jak na decyzje Związku wpływa personalna niechęć.

W imieniu Klubu stwierdził, że nadrzędną wartością w ich decyzji jest kierowanie się dobrem wyborców/mieszkańców. I że Klub zamierza się wstrzymać od głosu.

 

Radny Andrzej Zieliński przypominał, że wyrażali krytyczny stosunek do funkcjonowania Związku. Uzasadnił, dlaczego będą głosować za.

 

Radny Jacek Tchórz powiedział, że powrót do Związku na tych samych zasadach to nie jest dobry pomysł. I żeby zmienić delegację, której może udałoby się coś zmienić dla nas. Czyli o personaliach. A w Klubie panuje demokracja...

 

Radny Piotr Kusyk zwrócił się do mieszkańców Lubartowa. Co nam grozi, jeśli wyjdziemy ze Związku? Te śmieci nie wiadomo dokąd będą trafiać. Czy my się narazimy na niebezpieczeństwo wożenia śmieci po kraju? Ja nie pozwolę (i Klub Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoli), żeby lubartowskie śmieci były wożone po kraju i nie pozwolę na to, aby mieszkańcy płacili zdecydowanie więcej za śmieci i nie wiadomo, jakie byłyby podwyżki…

I o personaliach.

 

Radny Tomasz Krówczyński o tym, że lepiej w grupie, niż samotnie. O nieuchronnych podwyżkach. I o odpowiedniej reprezentacji, czyli o personaliach.

 

Jeśli chodzi o argumenty, to warto zajrzeć do naszego archiwum.

Dziwne przypadki Związku Komunalnego na naszej stronie to opowieść o zmianie reprezentacji i opłatach w gminach nienależących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Opłaty w gminach nienależących do ZKGZL

Przez sześć miesięcy Urząd Miasta Lubartów nie ogłosił przetargu na odbiór odpadów z miasta. W czerwcu konsultowaliśmy Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Lubartów. Od sesji zostało cztery dni na ewentualne poinformowanie Związku o wyjściu naszego miasta.

Co dalej? Pytamy te same gminy, czy ogłosiły przetargi, jak wygląda tam gospodarka odpadami. Bo może stoją już pod drzwiami ZKGZL.

Mówimy – sprawdzam.