27 czerwca 2016

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Lubartów

Zadowolenie mieszkańców można mierzyć oceną jakości obsługi przez urzędników. 
Na nasze zadowolenie pracuje 93 osoby na 91 etatach.

Zatrudnienie Urząd Miasta| Lubartów | Miasto Obywatelskie Lubartów