Lubartów, luty 2019

Gdzie zginął Berek Joselewicz? Wiemy, że fizycznie pod Kockiem.

Braliśmy udział, jako organizacja pozarządowa w konsultacjach społecznych, zarządzonych przez Burmistrza Lubartowa Krzysztofa Paśnika.
Złożyliśmy, jako jedyni, swoje propozycje. Przeprowadziliśmy też swoje konsultacje w formie ankiety. Pytaliśmy naszych czytelników, co myślą o zaproponowanych nazwach.
Jedną opcją był wybór nazw zaproponowanych przez Urząd Miasta, czyli Plac im. Sanguszki i ulica Józefa Lulka, drugą – przesłaną przez nas, czyli Plac Targowy i ulica Berka Joselewicza, która funkcjonuje dotychczas w przestrzeni miejskiej. 
Aktualnie wypowiedziało się 52 osoby i bardzo dziękujemy za wszystkie głosy! 
Ponad połowa podziela nasze zdanie, czyli jest za tym, aby plac nazwać Placem Targowym a nazwę ulicy pozostawić niezmienioną, czyli – Berka Joselewicza.
O ile potrzeba nazwania placu, nie budzi żadnego zdziwienia, o tyle zmiana patrona ulicy wywołuje zaskoczenie. 
Urząd Miasta wyraził zdanie (czytacie?): „Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Urząd Miasta Lubartów ul. Berka Joselewicza nie istnieje, a nazwa ta była używana jako zwyczajowo przyjęta”.
Nie wiemy, w jakiej formie Urząd Miasta wyraził zdanie.
Do tej pory nie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta odpowiedzi na naszą propozycję.
Rzeczywiście, uchwały nadającej imię ulicy Berka Joselewicza nie znaleźliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
Co znaleźliśmy?
1. Znaleźliśmy ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę ulic w centrum miasta Lubartowa (Numer ogłoszenia: 48350 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009), w którym znajduje się ulica – nie zgadniecie! – Joselewicza!.
2. Rejestr numerów dróg gminnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, prowadzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie pod numerem 103418 L widnieje ulica – nie zgadniecie! – Joselewicza!
3. W Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Lubartów, w wykazie ulic znajduje się ulica – nie zgadniecie! – Joselewicza!
4. Decyzja nr 09 /uś/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Lubartów - Pani Zofii Gorzel z dnia 23.06.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w którym znajduje się ulica – nie zgadniecie! – Joselewicza!
5. Szukajcie dalej.
Nam to przypomina sytuację sprzed 10 lat i Placu bez nazwy, a nazwa Józefa Piłsudskiego była używana, jako zwyczajowo przyjęta. Chodzi oczywiście o plac „z bałwankiem”, gdzie udowodniliśmy urzędnikom, że tym „bałwankiem” jest Józef Piłsudski, mimo, że urząd w korespondencji do nas posługiwał się nazwą plac po bałwanku. 
Wiecie, że znajdziemy te dokumenty? ;) I co teraz?
Procedura zmiany nazwy ulicy?

System Informacji Przestrzennej Lubartów
Wykaz Dróg Gminnych

Lubartów, luty 2019

Radni planują nadać nazwę placowi w centrum miasta i sąsiedniej ulicy. O ile naszego sprzeciwu nie budzi konieczność, czy potrzeba nazwy placu, o tyle z przeglądu dostępnych źródeł wiemy, że ulica już swoją nazwę posiada. Jesteśmy przeciwni zmianie jej nazwy, w Lubartowie powstają nowe i tam jest miejsce na nowe nazwy. 
A jeżeli chodzi o plac targowy, to powinien nazywać się Plac Targowy. Z Berkiem Joselewiczem w sąsiedztwie. 

Na jednym z miejskich portali pojawiły się komentarze, że Urząd Miasta Lubartów tak się z nami liczy, że adresuje do nas prośbę o przesłanie wyłącznie naszych uwag? 
Konsultacje dla MOL-a?
Jeżeli się okaże, że tak faktycznie jest, to zrobi nam się bardzo smutno. Jeżeli żadna z organizacji pozarządowych - poza nami - nie wyśle swoich uwag, może to oznaczać, że aktywność organizacji wiąże się wyłącznie z obsługą dotacji/grantów/programów. Byłoby szkoda. 
Do jakich aktywności odnosi się zapis w statutach naszych 
lokalnych NGO, mówiący o aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego? Jeżeli zaproszenie do konsultacji w obecnej fazie jest adresowane do społeczników, to mamy nadzieję, że zapoznamy się z licznymi opiniami w sprawozdaniu z konsultacji. 
Wysłaliśmy swoje uwagi.

I wynik naszej facebookowej ankiety,w której zapytaliśmy naszych odbiorców, jak oceniają nasze propozycje. 

Ankieta w sprawie nazy plkacu i ulicy w Lubartowie