Lubartów, grudzień 2019

#BIPdokawy

Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, Reja, placu, łącznika…
Wnioski do budżetu 2020 - Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

 


02 grudnia 2019
Nasza rola taka, żeby znaleźć w budżecie te środki – nie milion, a dwa - powiedział Przewodniczący Komisji Jan Ściseł.
A na to Mikołaj: Ho! Ho! Ho! (przyp. Redakcji)
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od analizy dokumentacji technicznej inwestycji planowanych inwestycji w 2020 roku, którą przedstawili Naczelnicy Wydziałów.
Naczelnik Piotr Turowski poinformował o inwestycjach: Mobilny LOF, Zielony LOF, Termomodernizacja SP3 i Reja, Parking na Batalionów Chłopskich, ścieżka rowerowa ul. Leśna. 


Kolejny przedstawiciel Urzędu Miasta mówił o tym, że nie wiadomo, które inwestycje ostatecznie znajdą się w budżecie, ale Urząd Miasta posiada dokumentację dotyczącą: parkingu przy SP4, przebudowy drogi wewnętrznej na Osiedlu Garbarskim, zmiany nawierzchni ul. 3 Maja, przebudowy ulicy Reja, budowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego, ulicy Północnej i ul. Polesie. Referujący stwierdził, że przy tym budżecie jesteśmy w stanie zrobić jedną lub dwie ulice. Tym, czyli liczącym łącznie milion zł na te cele, ponieważ szacunkowy koszt wynosi np. na Reja ponad 700 tys. zł.
Radny Jacek Tomasiak zwracał uwagę, że w przypadku Reja nie została uwzględniona kotłownia i piwnice (a na to były środki zewnętrzne). Naczelnik Turowski stwierdził, że czynności przekraczają już pozyskane środki zewnętrzne, więc każda dodatkowa jest ponoszona z budżetu miasta. 


Radny Tomasiak pytał o możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych, bo przedstawione prace opiewają na ok. 12,5 mln złotych. 
Radny Krówczyński pytał o ścieżkę rowerową na Łąkowej, bo ludzie parkują wzdłuż ogrodzenia szpitala. Wyjaśnił także kwestie reklamacji na wadliwe wykonanie prac przy termomodernizacji  na Kościuszki i SP4.


Radna Anna Kuszner pytała o wykonaną ścieżkę rowerową przy rondzie Lubelska – Kolejowa. A konkretnie o brak chodnika. Według Naczelnika Turowskiego jest to bitumiczny ciąg pieszo – rowerowy i na przedstawionym zdjęciu brak oznakowania, natomiast nie ma możliwości poszerzenia tego ciągu ze względu na własność terenu. 


Przewodniczący Komisji Jan Ściseł powtórzył pytanie Radnego Tomasiaka o plany ogrzewania budynku przy ul. Reja.


Ścianki treningowe do tenisa – możliwość rozebrania jednej części ogrodzenia kortu przy SP3 i ustawienia ścianki. Druga lokalizacja – przy liceum przy ul. Lubelskiej. Trzecia – boisko przy Batalionów Chłopskich. Cztery – za parkiem.  Wszystko zależy od tego, ile chcemy wydać. 


Wnioski:
1.    Radny Jacek Tomasiak – wpisać jako sztywny wniosek Komisji do budżetu przebudowę drogi wewnętrznej przy Os. Garbarskim wraz z budową parkingu. 
Wniosek przepadł. Głosowanie 2:2:2

Wniosek o sporządzenie dokumentacji na wykonanie nawierzchni dróg prostopadłych do Krańcowej. Mieszkańcy ulicy Zachodniej chcą się zrzec udziałów na rzecz miasta… wobec wątpliwości wniosek wycofany.  

2.    Radny Tomasz Krówczyński – zawnioskowanie przez Komisję o włączenie do budżetu opracowania koncepcji zagospodarowania placu za SP4, który komunikuje całe osiedle. Działka 146/44 Wykonanie dokumentacji technicznej.
Wniosek przeszedł 6:0:0

3.    Radny Tomasz Krówczyński - Budowa chodnika Kosmonautów-Lotników-Weteranów. Dokumentacja techniczna i wykonanie. Petycja mieszkańców.
Wniosek przeszedł 6:0:0

4.    Radny Tomasz Krówczyński – modernizacja nawierzchni Andersa i części Bohaterów Monte Cassino. Petycja mieszkańców.
Wniosek przeszedł 6:0:0

5.    Radny Jan Ściseł – wnioskuje o wpisanie modernizacji ulicy Reja jako odrębnej inwestycja i zapisanie kwoty 700 tys. zł. 
Wniosek przeszedł. 4:0:2

6.    Radny Jan Ściseł Dokumentacja techniczna - Modernizacja nawierzchni Nowodworskiej (dojazd do Solbetu i PSZOK-u). 
Wniosek przeszedł 6:0:0

7.    Radny Jan Ściseł Dokumentacja techniczna - Modernizacja nawierzchni ulicy bocznej do Wandy Śliwiny na wysokości Filii SP1. 
Wniosek przeszedł 6:0:0

Tu uwaga Radnego Tomasiaka o wnioskowanie wpisania tego, na co już jest wykonana
dokumentacja, natomiast co do innych wniosków – o wpisanie sporządzenia dokumentacji technicznej (w tym Krańcowej). Tu uwaga Naczelnika Turowskiego, że na ulicy przy Garbarskim nie rozwiązano problemu odwodnienia, więc lepiej tego teraz nie realizować. Kanał. Dosłownie i w przenośni. Tu uwaga Radnego Krówczyńskiego o tym, że też ma swoją listę. I przypomniał o swojej propozycji opracowania procedury do tworzenia listy (harmonogramu)koniecznych inwestycji. I mieszkańcy będą mieli jakieś pojęcie, kiedy one ewentualnie będą realizowane.  Przy czym niekoniecznie w kolejności(?) Tu uwaga Radnego Tomasiaka, że Garbarskie to nie jest jego okręg. Tu uwaga Radnego Ścisłą o swoim okręgu wyborczym. I o tym, że: Nasza rola taka, żeby znaleźć w budżecie te środki – nie milion, a dwa. Tu uwaga Radnego Krówczyńskiego, że chodniki są tańsze i można uzupełniać te inwestycje.


8.    Radny Grzegorz Siwek – od kilku lat (kadencji) wnioskuje o przebudowę skrzyżowania Krzywe Koło – Mickiewicza. (Obszar SOK) Trudne przejście do przedszkola ze względu na słup energetyczny. Bardzo niebezpieczne miejsce. Wykonanie dokumentacji technicznej. 
Wniosek przeszedł 6:0:0

9.    Radny Grzegorz Siwek - Dokumentacja techniczna na wykonanie chodnika na ulicy Olchowej. 
Wniosek przeszedł 6:0:0

10.    Radny Grzegorz Siwek - Połączenie ulicy Kościuszki i Parkowej ze względu na dojazd do MOSIRu bez konieczności wyjazdu na główną. Wykonanie dokumentacji technicznej.
Wniosek przeszedł 5:0:1

11.     Radny Grzegorz Siwek - Połączenie ulicy Topolowej z Parkową. Wykonanie dokumentacji technicznej. 
Wniosek wycofany.

12.    Radny Grzegorz Siwek - Przedłużenie ulicy Piaskowej – dokończenie ok. 200 metrów. Wykonanie dokumentacji technicznej.
Wniosek przeszedł 6:0:0

13.    Radny Grzegorz Siwek - Modernizacja ulicy Ogrodowej. (Strefa SOK). Wykonanie dokumentacji technicznej.
Wniosek przeszedł 6:0:0

14.    Radny Grzegorz Siwek - Przedłużenie ulicy Jaśminowej – dokończenie ulicy w sensie drogi gruntowej, aby mieszkańcy mieli dojazd do posesji. Wobec konieczności dokonania wykupu części terenu – radny wnioskuje o wykupienie działek i dokończenie Jaśminowej, jako drogi gruntowej. 
Wniosek przeszedł 6:0:0

15.    Radny Tomasz Krówczyński – wniosek, żeby się pojawiło w budżecie explicite - Zabezpieczenie środków na konserwację separatorów i rowów odprowadzających wody odpadowe z miasta. Szczególnie na Pradniku, on wymaga nakładów troszkę większych, bo musi wjechać koparka.
Wniosek przeoczony, nie głosowany. 


Projekt OSA – istniejące urządzenia zabawowe z placu na Różanej zostaną usunięte i zostaną tylko to, co jest wyrysowane w dokumentacji technicznej. 
Wnioski nie będą miały żadnej kolejności, bo dla każdego radnego jest ważna inna pozycja do zrealizowania. 
A skąd pieniądze na to wszystko? A skądś.