Lubartów, marzec 2017

Watchdog lokalnie

Zamiast wstępu garść oczywistych oczywistości

Watchdog jest układem czasowym oczekującym na potwierdzenie poprawnej pracy przez kontrolowane urządzenia. Watchdog jest instalowany w systemach, które działają często bez obsługi człowieka, ich nieprzerwane działanie jest bardzo ważne, a działanie nieprzewidziane może być niebezpieczne. 
Wydaje nam się, że po wyborach system – władza – będzie działał nieprzerwanie i efektywnie. Bywa jednak inaczej. Dlatego watchdog w systemie strażniczym przygląda się funkcjonowaniu różnych instytucji publicznych. 

(...) Lokalni strażnicy często bywają dziennikarzami obywatelskimi. Dlaczego? Nic prostszego. Często dotyka ich deprecjonowanie podejmowanych działań lub ich samych osobiście. Publicznie, na sesjach rad gmin czy miast. Spotykają się czasem z niezrozumieniem, niechęcią, czy wręcz ostracyzmem. Urząd jest często wydawcą/zleceniodawcą biuletynu promocyjnego, dla niepoznaki zwanego informacyjnym. Nie mają równego dostępu do obywateli.