Lubartów, maj 2020

Grzegorz Gregorowicz wraca do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

#BIPdokawy

Brak aktualnych wpisów w BIP ZKGZL. A mamy nowych przedstawicieli Lubartowa.

Rada Miasta uchwala, co następuje: odwołuje dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w osobie: Wojciecha Osieckiego – uchwałą z 29 października 2019 nr XIII/100/2019, Jacka Mikołaja Tomasiaka uchwałą nr XIII/101/2019. I powołuje uchwałą nr XIII/102/2019 Piotra Kusyka i Marka Polichańczuka.
Na ostatniej sesji, w miejsce rezygnującego radnego Piotra Kusyka, został powołany Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz, ale nie o to chodzi.

Jak wiecie, w 2019 Lubartów trochę spacerował.  W marcu wychodziliśmy ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, we wrześniu wracaliśmy po swoich śladach.
Wkrótce potem odwołano dwóch przedstawicieli Lubartowa, ale nie o to chodzi.
Po wyborze nowych przedstawicieli, tudzież wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Lubartowa pisaliśmy, że czekamy na bardziej słyszalny głos naszych przedstawicieli. 
Zachęcaliśmy też na molubartow.com  do odwiedzania stron Biuletynu Informacji Publicznej, bo są tam publikowane dokumenty strategiczne nie tylko z punktu widzenia firm, czy organów, ale także, a może przede wszystkim nas - mieszkańców.

I o to właśnie chodzi. Odwiedziliśmy i my.
Jeśli chcemy się dowiedzieć, kiedy jest planowane posiedzenie Zarządu Związku, to możemy się dowiedzieć, że 11 czerwca 2019 roku. 
 

Nieaktualizują BIP-u ZKGZL od niemal roku. To chyba można zrobić zdalnie.

A gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, nad czym Zarząd będzie pracował, to zaglądając do zakładki: projekty uchwał, to… nie widzimy projektów z kwietnia 2019.

BIP ZKGZL Brak projektów uchwał z kwietnia 2019

Zarząd Związku jest organem wykonawczym. Takim naszym Burmistrzem. Jakie są kompetencje Zarządu Związku? Do jego zadań należy:

1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3) gospodarowanie mieniem Związku,

4) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, zakładami. Spółkami, Związku,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów Związku,

6) wykonywanie budżetu Związku,

7) przygotowanie projektu budżetu,

8) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i majątku związku,

9) zawieranie umów i porozumień,

10) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Związku,

11) nadawanie regulaminu Biura Związku. 

Ważne?

 

O sposobie funkcjonowania Związku, poza „namacalnymi” dokonaniami w postaci podjętych uchwał, możemy dowiedzieć się z protokołów. Ostatni protokół Zarządu związku opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest z grudnia 2019 roku. Od tego czasu mamy uchwały z dnia:

- 28 stycznia 2020,

- 14 lutego 2020,

- 2 marca 2020,

- 11 marca 2020.

Zatem Zarząd zebrał się cztery razy, ale nie wiemy o czym debatował i jak.

W zakładkach poświęconych Zgromadzeniu Związku, dowiemy się o tym, że ze względu na zaistniałą sytuację oraz w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa, odwołana została XI sesja Zgromadzenia ZKGZL, zaplanowana w dniu 17 marca 2020r.

Projekty uchwał na tę sesję znajdują się w BIP, stąd wiemy, że Pan Antoni Kamiński rezygnuje z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Odwołana XI sesja. Natomiast jeśli chcemy dowiedzieć się, jak przebiegały obrady Zgromadzenia, a nie chce oglądać relacji wideo, to ostatni protokół opublikowany na stronie w listopadzie 2019 dotyczy posiedzenia z 30 maja 2019.

Od IV do IX sesji opublikować się protokołów jakoś nie udało. I komu to przeszkadza?

Nikomu.