RPO RIO SKO
RPO RIO SKO
press to zoom
RPO RIO SKO1
RPO RIO SKO1
press to zoom
RPO RIO SKO2
RPO RIO SKO2
press to zoom
RPO RIO SKO3
RPO RIO SKO3
press to zoom
RPO RIO SKO4
RPO RIO SKO4
press to zoom

14 lipca 2016

Kalendarz działań

   Radni otrzymali od nas opracowanie. W jakim celu? Informowaliśmy już, że Regionalna Izba Obrachunkowa odesłała nasze pismo Radzie Miasta. RIO oczekuje odpowiedzi. Niedługo dowiemy się, jak na nasze argumenty zareagują Radni. Czy uznają skargę, czy znajdą usprawiedliwienie dla Burmistrza?

20 czerwca 2016

Dla kogo Regulamin?

Regulamin, który w istocie okazał się fikcją literacką.

Pieniądze publiczne, które są jak najbardziej realne. Komisja, czy grupa kolesi?
Czy postawa fair play nie dotyczy samorządu?
Dlatego prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o opinię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 czerwca 2016

Burmistrz Miasta Lubartów podpisał w swoim zarządzeniu

W przyjętym Regulaminie czytamy:

Członkiem Komisji nie może być:

1) osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody Burmistrza;

2) osoba, która kieruje (zarządza) instytucją/organizacją zgłoszoną do Nagrody;

     

     Oba punkty, przy akceptacji Burmistrza zostały złamane.

Prawnik miejski też miał okazję się wypowiedzieć. Członkowie Komisji wypełnili i podpisali oświadczenia dotyczące bezstronności. Państwo pytali, czy osoby pretendujące do Nagrody, a będące członkami Komisji powinny wyłączyć się z głosowania tylko w zakresie własnej kandydatury.

   Nie wiemy, skąd takie pytanie, bo jedyne, które powinno paść w tej sytuacji, to czy powinni zrezygnować z członkostwa w tejże Komisji.

      O dziwo, Radca Prawny Urzędu Miasta odpowiedział na nie twierdząco. O dziwo, bo jak tzw. byk jest napisane NIE MOŻE. Nie może, nawet na najsłodszą chwilę, ale w ogóle.

      Z kolei Regulamin nie przewidział sytuacji, gdy wnioskodawcą nagrody dla jednego z podmiotów będzie dyrektor zgłoszonej instytucji przez inny podmiot, którego prezesem jest współwłaściciel podmiotu, którego dotyczy ten wniosek. Tutaj żadnego pytania do Radcy Prawnego nie było, ani wątpliwości, czy członek Komisji, który jest równocześnie de facto wnioskodawcą, powinien się wstrzymać od głosu w tej sprawie.

 

A zatem

– Radny Tracz wstrzymał się od głosu przy swojej kandydaturze.

Głosował za kandydaturą:

- Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie – zgłoszoną przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej z Prezesem Zarządu Bogumiłą Lisek-Jublewską

- Auto-Service Jublewscy Auto-Elektro-Serwis Jublex – zgłoszoną przez Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie z Dyrektorem Krystyną Targońską

Pani Krystyna Targońska głosowała za kandydaturą Radnego Jerzego Tracza. Innego scenariusza nie poznamy.

- Dyrektor Generalny Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie Krystyna Targońska wstrzymała się od głosu przy swojej kandydaturze.

   Głosowała za to nie tylko za Jerzym Traczem, ale także za kandydaturą zgłoszoną przez kierowany przez siebie podmiot – Fundację, zgłaszającą Auto-Service Jublewscy Auto-Elektro-Serwis Jublex, w imieniu którego odbierała nagrodę Bogumiła Lisek-Jublewska, która jest jednocześnie Prezesem Zarządu podmiotu zgłaszającego Fundację do nagrody.

Nadążacie? Jeśli nie, to patrzcie w tabelę.

 

     Takie wybory wybiórcze. Wybiórcze w sensie wyboru i traktowania. Wyboru laureatów, traktowania prawa.

Nie pytałyśmy o to, na ile Burmistrz wycenia wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej, chociaż mamy prawo wiedzieć. W dalszym ciągu uważamy, że nie ma problemu i nic się nie stało?

 
 

7 czerwca 2016

Kumie chwalą nas… za publiczne pieniądze

Postanowienia końcowe:
Burmistrz Miasta Lubartów po zapoznaniu się z protokołem podejmuje ostateczną decyzję o wyborze kandydatur i wysokości nagród.”
     Dzisiaj wysłałyśmy kolejny - trzeci wniosek, dotyczący tej sprawy. Zwracamy się o opinię prawną, na którą w materiale prasowym powołuje się Przewodnicząca Komisji i jedna z osób, wchodzących w jej skład. Także, ten temat na pewno powróci w naszych publikacjach.

     Nie podważamy zasług osób i instytucji, których Burmistrz postanowił uhonorować nagrodą. Zwracamy uwagę na dobry obyczaj, a właściwie jego brak. Przecież my także doceniamy zasługi Jerzego Tracza. Dlatego między innymi zaprosiłyśmy radnego do udziału w Gali wręczenia nagród Super Samorząd 2016. 
    Jawność życia publicznego jest naszym celem. Działamy lokalnie, skupiamy się przede wszystkim na działalności naszego urzędu.

Słowo do radnego Jerzego Tracza, tytułem odpowiedzi:
    Zajmujemy się różnymi sprawami, ale nie możemy zająć się ani wszystkimi, ani za wszystkich. Państwo, jako Rada Miasta, są władzą uchwałodawczą i choćby z racji uchwalania budżetu kształtują finanse miasta.Oczekujemy więc - na najbliższej sesji - zapytania: "dlaczego nagrody otrzymują dyrektorzy jednostek samorządowych. Nagrody powinny być przyznawane tylko za wybitne osiągnięcia - mówi Jerzy Tracz."

3 czerwca 2016

Czy Komisja nie złamała Regulaminu?

     W paragrafie 1 Regulaminu pracy Komisji napisano, że nie może być członkiem ten, który został zgłoszony do nagrody. Wszyscy rozumieją, o co chodzi? Samemu możemy oceniać się w domu i możemy się nagradzać. To prywatna sprawa. 
W wypadku nagród Burmistrza Miasta Lubartów za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej w żadnym razie względy osobiste i prywatne nie powinny odgrywać żadnej roli.

I stąd, słuszny zapis w Regulaminie: 
„Członkiem Komisji nie może być:
1) osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody Burmistrza;
2) osoba, która kieruje (zarządza) instytucją/organizacją zgłoszoną do Nagrody;”
    Dlatego mamy poważne wątpliwości, czy Komisja zapoznała się z Regulaminem i działała w oparciu o jego treść. Pytamy.
Pytamy również o wnioskodawców. Bo to, że niektórzy aktorzy znaleźli się w podwójnej roli, nie wyklucza, że rola jest potrójna.

SKŁAD KOMISJI:
Anna Bielińska - przedstawiciel Burmistrza Miasta Lubartów - Przewodniczący Komisji
Ewa Sędzimierz - przedstawiciel Burmistrza Miasta Lubartów
Marzanna Majewska - przedstawiciel Komisji OKSiR Rady Miasta Lubartów 
JERZY TRACZ- przedstawiciel Komisji OKSiR Rady Miasta Lubartów
KRYSTYNA TARG
OŃSKA - przedstawiciel środowiska rozwoju gospodarczego miasta Lubartów

NAGRODZENI:
Klub Tańca Towarzyskiego „ Chochlik” – promocja miasta,
Ilona Działa – działalność sportowa,
Tomasz Mitura – działalność sportowa,
Iwona Tarkowska – praca z dziećmi i młodzieżą,
Justyna Świderska – Niedobit – praca z dziećmi i młodzieżą,
Zofia Zdunek – działalność społeczna,
JERZY TRACZ – działalność społeczna,
Tadeusz Poździk – działalność kulturalna,
Firma Auto-Service Jublewscy – działalność gospodarcza,
Oddział LFR w Lubartowie, reprezentowany przez KRYSTYNĘ TARGOŃSKĄ – działalność gospodarcza.