(2018) Zakresy czynności pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Lubartów i Urzędu Miasta Lubartów.

https://www.molubartow.com/zakresy-czynnosci-vol-4

 

(2018) Zatrudnienie niepełnosprawnych. Kto zatrudnia, kto nie zatrudnia. Ile z tego powodu płacimy do PFRON. Zapotrzebowanie na ogólnopolski rządowo – samorządowy audyt w tej kwestii zgłosiliśmy na spotkaniu

z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Lubartowie.

https://www.molubartow.com/znow-o-zatrudnieniu-niepelnosprawny

 

(2018) Przed wyborami, w trakcie kampanii wyborczych, ale nie tylko – mówi się o tym, ile osób (więcej) zatrudniła kolejna ekipa w podległych jednostkach po wyborach.

Lub znalazła miejsc pracy do zabezpieczenia przed kolejnymi wyborami.

Sprawdzamy.

https://www.molubartow.com/etat-plus-czy-wymiana-zatrudnienie

 

(2017) Tajemnica – dobro wspólne

Zakresy czynności urzędników. Jawne, tajne? Niedostępne?

https://www.molubartow.com/zakresy-czynnosci-urzednikow

I skarga https://www.molubartow.com/zakresy-czynnosci

 

(2016) Osoby niepełnosprawne w pracy. Problem niepełnosprawności i dostępu osób z niepełnosprawnościami do pracy w urzędach administracji publicznej i spółkach komunalnych nie istnieje. Nie istnieje dla pracodawców, którzy ich zatrudniają.

https://www.molubartow.com/zatrudnianie-osob-niepelnosprawnych