Lubartów, wrzesień 2019

Czy gminy Powiatu Lubartowskiego toną w śmieciach?

Jak jest poza Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Pytamy gminy Powiatu Lubartowskiego
Pytamy o to, czy Gmina ogłosiła przetarg na odbiór odpadów w roku 2020. Jeżeli ogłosiła, to kiedy i czy został już rozstrzygnięty.

W razie odpowiedzi twierdzących pytamy, jakie stawki za wywóz odpadów będą obowiązywały w 2020 roku. I najważniejsze z naszego punktu widzenia pytanie - czy Władze mają wiedzę, gdzie te śmieci będą składowane. 

Skąd te pytania? Radni zdecydowali, że jednak lepiej nam będzie w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Podobnie, jak poprzednio, argumenty zwolenników pozostania w Związku nas nie przekonały i udowodniliśmy, że wbrew narracji – poza nim gminy także sobie radzą, a ceny wywozu odpadów są niższe, niż w Lubartowie. 
Zatem weryfikujemy, czy uchwała nie zapadła, bo „się nie zdąży” z przetargiem, na który podobno dokumentacja została przygotowana już dawno. Weryfikujemy, czy prawdziwe są argumenty, że będzie drożej i nasze śmieci, nieutulone w żalu będą się tułać po Polsce i w ogóle, to będzie Neapol.

Jak było?
Wcale nie dawno, dawno temu, tylko w marcu tego roku, radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Sesja Rady Miasta Lubartów

Wykres ze strony: lubartow.mamprawowiedziec.pl

 

Za wyjściem Lubartowa ze Związku głosowali: Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Anna Kuszner, Renata Mazur, Wojciech Osiecki, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński.

Przeciw: Tomasz Krówczyński, Marek Polichańczuk, Jan Ściseł.

Wstrzymał się: Robert Błaszczak, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Krzysztof Żyśko.

 

Przypominamy to głosowanie, bo pół roku zaledwie upłynęło i radni podjęli uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

Warto także przypomnieć, fragment opublikowanego przez nas w marcu tekstu:

Trochę mitologii. Pierwszy mit, to taki, że dzięki Związkowi i powstaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów śmieci w Lubartowie będą tanie. Tak słyszeliśmy od początku tej inwestycji.

Drugi mit – w gminach nienależących do Związku będzie drożej.  

Jeśli chodzi o opłaty, to już wiemy, jak wyglądają stawki na ten rok. W domach jednorodzinnych – 18 zł od osoby za śmieci segregowane, 39 zł za niesegregowane. Te właśnie stawki uwzględniamy na wykresie. Chyba nikt nie uważa, że to jest tanio. Argument, że gdzieś tam jest drożej do nas nie trafia, bo przecież to właśnie nasze członkostwo w Związku i wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów miało być gwarantem, że będzie tanio. Tak mówił zarówno Burmistrz Zwoliński, jak i jego następca – Burmistrz Bodziacki. Mówił to także w kampanii wyborczej Burmistrz Paśnik. Przynajmniej do pierwszego posiedzenia ZKGZL gdzie okazało się, jak fatalna jest tam sytuacja.

W przypadku drugiego mitu, gdzie w innych gminach miało być drożej i (powinny) pchać się drzwiami i oknami do Związku – nie będziemy gołosłowni.

Zapytaliśmy w trybie informacji publicznej te gminy z Powiatu Lubartowskiego, które nie należą do Związku – ile kosztują ich śmiecie?

Wykres dotyczy opłat na nieruchomościach zamieszkiwanych do 5 osób.

W Gminie Niedźwiada zapłacicie 6 zł za śmiecie zbierane w sposób selektywny i 10 za pozostałe.

Koszty systemu odbioru wyniosły w 2018:

- 515.909,48 zł (odbiór, zagospodarowanie, odpady odebrane z PSZOK)

- 33.523,36 zł (obsługa systemu gospodarowania, wyposażenie, szkolenia etc.)

Gmina Michów nie zmieniała wysokości opłat od 2013 roku.

Jest to stawka 6 zł za śmieci segregowane i  14 za niesegregowane.

Łączny koszt obsługi systemu wynosi 393.011,53 zł (2018).

W Gminie Abramów zapłacicie odpowiednio 9 i 15 zł za osobę.

W 2019 koszt odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów i obsługi PSZOK-u wyniosą 426.247,05 zł i 45.000,00 zł kosztów dot. obsługi systemu (szkolenia, wynagrodzenia, karty serwisowe, prowizje sołtysów). Gmina nie dopłaca mieszkańcom do kosztów odbioru odpadów.

Gmina Kamionka także nie podjęła uchwały o dopłatach dla mieszkańców.

Stawki opłat wynoszą 11 zł za śmieci segregowane i 20 za niesegregowane. Są to opłaty przyjęte uchwałą z 31.01.2019. Całkowity koszt obsługi systemu w 2018 roku wyniósł 477.093,30 zł.

Gmina Firlej ma stawki podobne, czyli 11 i 21 zł. Koszt systemu w 2018 to 612.630,20 zł.

Gmina Uścimów wprowadza nowe stawki od 1 kwietnia i będzie to 13 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 30 – nieselektywny.

Wydatki w 2018 wynosiły 310.267,90, natomiast dochody – 227.759,30 zł. W 2019 zaplanowane wydatki na obsługę systemu wynoszą 419.388,00 zł.

Gmina Jeziorzany – 8 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów, 18 zł za niesegregowane.

To jak – prawda, czy fałsz? W Lubartowie jest taniej, a w innych gminach poza Związkiem – drożej?

Opłay w gminach poza ZKGZL

Radni, którzy poprzednio optowali za wyjściem Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, dzisiaj wstrzymują się od głosu, lub głosują za uchyleniem tamtej uchwały.

Dzisiaj padają podobne argumenty – zmiana przepisów, trudności z odbiorem, ceny.

My mówimy – sprawdzam.