12 maja 2016

O ile wzrosną rachunki za wodę?

   Jednym z punktów obrad nadchodzącej Sesji Rady Miasta Lubartów jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów.
    Projekt uchwały nie zawiera zmian w zakresie opłat abonamentowych. Wzrośnie opłata za wodę i ścieki. W przypadku dopłat do ceny wody i ścieków, propozycja zmiany dotyczy wyłącznie ścieków i podwyżka dopłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych wynosi słownie jeden grosz.

Dotychczasowe opłaty: PGK Sp. z o.o.

Propozycje zgodnie z projektem uchwały 

  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Google Places Social Icon

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com