12 maja 2016

O ile wzrosną rachunki za wodę?

   Jednym z punktów obrad nadchodzącej Sesji Rady Miasta Lubartów jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów.
    Projekt uchwały nie zawiera zmian w zakresie opłat abonamentowych. Wzrośnie opłata za wodę i ścieki. W przypadku dopłat do ceny wody i ścieków, propozycja zmiany dotyczy wyłącznie ścieków i podwyżka dopłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych wynosi słownie jeden grosz.

Tabela opłat za wodę i ścieki Lubartów

Dotychczasowe opłaty: PGK Sp. z o.o.

opłaty za wodę i ścieki Lubartów

Propozycje zgodnie z projektem uchwały