Lubartów, marzec 2018

Sukces odtrąbiony

 

            Na miejskiej stronie i teoretycznie niemiejskiej gazecie poinformowano o  dotacji, jaką miasto otrzymało na realizację rządowego programu MALUCH +.

I teoretycznie na samym plusie można byłoby poprzestać, gdyby nie jeden minus.

Ten sukces miejski miałby odbywać się kosztem dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4.

Ponieważ ich rodzice o planowanych zmianach, dotyczących likwidowania oddziałów zerówkowych i braku naboru dzieci 3-letnich na rzecz nowo powstającego żłobka – dowiedzieli się pod koniec lutego.    

            Ani słowa o planowanych zmianach nie znalazło się w zarządzeniu burmistrza Nr VII/758/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.

            Rodzice postanowili się spotkać w tej sprawie, ale jak można przeczytać w ich stanowisku – nie do wszystkich dotarły zaproszenia, ponieważ…( o tym w STANOWISKU RODZICÓW)

            Do spotkania, mimo przeciwności doszło i mieszkańcy postanowili zawalczyć. Stąd liczna ich reprezentacja, pojawiła się na ostatniej sesji Rady Miasta (27.02), składając na ręce radnych swoje stanowisko. Kilkoro z nich wypowiedziało się także w trakcie sesji.

Głos zabrali:

            Ta sytuacja jednak po raz kolejny pokazuje, jak wygląda proces decyzyjny w tym mieście. Jak można było doprowadzić do sytuacji, w której rodzice nie są świadomi planowanej reorganizacji placówki, a w zarządzeniu nie ma ani słowa o likwidacji oddziałów zerowych w przedszkolu, ani o braku naboru 3-latków?

            Można, przecież słyszeliśmy już na sesji, że zarządzenia można zmieniać ustnie. A że nie wprowadzono zmian pisemnych? Drobiazg.

            Co my w tej sprawie robimy? To, od czego jesteśmy – pytamy Burmistrza.