Zapisy audio z posiedzeń Komisji Rady Miasta Lubartów

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 26.11.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 26.10.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 28.09.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 26.08.2020

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 23.11.2020

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 25.09.2020

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 24.11.2020

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 05.10.2020

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 26.08.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 25.11.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 26.10.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 28.09.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 20.08.2020

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 27.10.2020

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 12.10.2020

  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Google Places Social Icon

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com