1 sierpień 2016
Siedmiu czystych na czterdziestu jeden brudnych

     Na naszych oczach upada jeden z koronnych argumentów za lokalizacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie.

Jaki? Miejsca pracy. 41 osób zaliczone do tzw. „brudnych” i 7 "czystych" (dane: Zapytania ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Rokitno) nie tylko nie rozwiązałoby problemów bezrobocia w Lubartowie, za to stracilibyśmy miejsca pracy, które daje Centrum Dystrybucyjne Biedronki w Lubartowie, zbudowane na terenie sąsiadującym z planowanym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.

     Śmieciowe Eldorado? Tak nas przekonywano. Miejsca pracy, to jedna z potencjalnych korzyści. Kolejnym argumentem miała być niższa cena za odbiór odpadów. Po stuprocentowej podwyżce w ubiegłym roku mam wątpliwość. Czy niższa cena oznacza 100, a nie 200%?

     Zaczęło się fatalnie. Żartobliwie można powiedzieć - mieszkańcom pozostaje mieć nadzieję, że w tej rozgrywce sprawdzi się brydżowe: karta nie świnia-po północy się odwróci ;)

Komentowany tekst na stronie