5 sierpnia 2016
Likwidacja barier architektonicznych 
    Urząd Miasta Lubartów nie jest jedynym z którym mieszkańcy Lubartowa mogą mieć styczność.
Są sprawy zarezerwowane dla innych instytucji. Wśród nich na przykład dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
    W skanach znajdują się informacje, dotyczące m.in. sposobu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych.
PCPR_bariery architektoniczne
PCPR_bariery architektoniczne
PCPR_bariery architektoniczne