MOL_Waldemar_Gąsior.jpg

Waldemar Gąsior jest kandydatem na burmistrza Lubartowa Komitetu Wyborczego Wyborców Przedsiębiorcy i Mieszkańcy Razem Dla Lubartowa.

Z informacji opublikowanych we Wspólnocie Lubartowskiej możemy się dowiedzieć m.in. tego, że zajmował się usługami, transportem i handlem w zakresie międzynarodowym. Prowadzi działalność gospodarczą, której profilem działalności jest: wytwarzanie energii elektrycznej, wykonywanie instalacji elektrycznych, sprzedaż i wynajem samochodów osobowych i furgonetek.

To, co jest interesujące z naszego punktu widzenia, to fakt, iż kandydat deklaruje, że chciałby doprowadzić do ograniczenia długości wystąpień radnych. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że w 2010 roku za ograniczeniem liczby wypowiedzi podczas obrad samorządu głosowali ówcześni radni koalicyjni WiR i PO.

Przeszukiwaliśmy własne i ogólnodostępne zasoby. Kandydat nie jest nam znany z dotychczasowej działalności publicznej.  Program wyborczy kandydata znajdziecie na stronie internetowej Komitetu   Wyborczego.