Wideofilmowanie sesji Rady Miasta Lubartów

Udostępniamy korespondencję na temat naszych próśb o wskazanie zarządzenia w sprawie wideofilmowania obrad sesji. Ważne? Bardzo ważne, ponieważ dostęp do materiałów wideo gwarantuje nam Statut Miasta Lubartów.

Wideofilmowanie sesji Rady Miasta Lubartów
Wideofilmowanie sesji Rady Miasta Lubartów
Wideofilmowanie sesji Rady Miasta Lubartów

14 lipiec 2016

Wideofilmowanie sesji Rady Miasta Lubartów

6 lipiec 2016

Bez grania na emocjach

    Redaktor Marcin Kusyk napisał artykuł o ataku Burmistrza w rewanżu za wpisy na prywatnym profilu na Fejsbuku. Autor artykułu pisze o tym, co się działo na sesji. I dobrze. Teraz my możemy się odnieść do tych ataków.

Burmistrz Janusz Bodziacki powiedział:
„Przykro mi, że państwo opierają swoją nagrodę na kłamstwie.(tu cytat z laudacji). Jest to informacja nieprawdziwa, wideo z sesji zostało wprowadzone 13 grudnia 2013 roku, jako rekompensata nieprawdziwych informacji” Mamy ochotę zapytać, czyje to nieprawdziwe informacje?

 

Informujemy:
    Możliwe, że wprowadził i mógł w każdej chwili „wyprowadzić”, ponieważ do dzisiaj nie otrzymałyśmy odpowiedzi na podstawie jakiego dokumentu się to odbywa.

Pismo w tej sprawie - 

 

 

    Gwarancję niemożliwości „wyprowadzenia” wideofilmowania, jako integralnej części protokołu z sesji daje zmiana Statutu Miasta Lubartów, w czym Burmistrz udziału nie miał.
„§ 56 Członkowie Komisji nie zgłosili propozycji zmian do § 56 Statutu, jednak z uwagi na fakt, że do przedmiotowego paragrafu zostały zaproponowane zmiany przez mieszkanki miasta (Panią Annę Grytę i Panią Elżbietę Wąs), które w piśmie z dnia 29 kwietnia 2014 roku proponowały rozszerzenie przedmiotowego paragrafu i przyjęcie go w brzmieniu: „ głosowanie na sesji i na posiedzeniach komisji Rady odbywa się w sposób jawny imienny chyba, że ustawa stanowi inaczej”, Komisja ustosunkowała się do w/w propozycji.”

https://mamprawowiedziec.pl/file/8960

Statut przed zmianami: 
§ 104
1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) zarządzenia Burmistrza,
4) wnioski i opinie komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
6) rejestr uchwał Rady.

Statut ze zmianami:
§ 104
Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
l) protokoły z sesji oraz ich zapis audio lub audiowizualny,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej oraz ich zapis audio lub
audiowizualny,
3) zarządzenia Burmistrza,
4) wnioski i opinie komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,

 

    Reasumując: Mamy nierówną pozycję w dostępie do mediów i mównicy, co jest w obecnym czasie używane do walki politycznej. Na razie możemy „rekompensować nieprawdziwe informacje” w tym miejscu. W dalszym ciągu uważamy, że opinia publiczna powinna znać kulisy konkursu Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, ponieważ udział w nim wiąże się z wydatkami z publicznej kasy. 
    Interesowało nas, jak pracownik Urzędu Miasta Lubartów dokończył zdanie:
Laureat: Gmina Miasto Lubartów predysponuje do tytułu Laureata Programu Promocji Gmin Business Excellence, ponieważ…

https://www.facebook.com/lubartow.mamprawowiedziec/photos/…

Dlaczego? Bo mamy prawo wiedzieć. Prawo.

 
nagrody Lubartów