Lubartów, wrzesień 2019

Wstęp do Biuletynu Informacji Publicznej

Zacznijmy od najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjętej w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku.

W art. 61 Konstytucji RP zawarte jest nasze obywatelskie prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.  

Z kolei podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady dostępu do informacji publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku.

 

I tak dochodzimy do gminnych Biuletynów Informacji Publicznej. Treści gromadzone na stronach BIP możemy dowolnie drukować i kopiować.

Urząd Gminy jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, między innymi: status prawny lub formę prawną, przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, majątek, którym dysponuje, tryb działania, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. To właściwie pierwsze miejsce, w którym możemy, jako mieszkańcy, szukać odpowiedzi na nasze pytania.

 

Stąd wynika nasze zainteresowanie Biuletynami Informacji Publicznej. Zależy nam na zachęceniu mieszkańców do korzystania z tych bezpłatnych publikatorów.

W kolejnych numerach będziemy przekonywać, jakie korzyści dla nas – obywateli - płyną z lektury BIP-ów.

A czego czytelnicy szukali najczęściej na stronach lubartowskiego Biuletynu? Trochę jesteśmy zaskoczeni i jednocześnie zachęcamy do zgadywania. Kto korzystał ostatnio Biuletynu? Może zorganizować konkurs z nagrodami?

IV-Biuletyn Informacji Publicznej.jpg