Lubartów, lipiec 2017

EDIT

Instytucja kierowana przez Minister Annę Streżyńską zaskakuje pozytywnie. 

Nie dalej, jak wczoraj opublikowałyśmy odmowną odpowiedź na wniosek.

Już, już...miałyśmy wysyłać prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Okazało się dzisiaj, że na platformie ePUAP znajduje się drugie pismo z MAiC.

Wraz z notatką ze spotkania i  pismem przewodnim.

Dziękujemy 

 

Lubartów, lipiec 2017

Notatka o charakterze roboczym

W czerwcu 2017 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie,  na które został zaproszony Karol Breguła, w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o informację publiczną, dotyczącym funkcjonowania systemu ePUAP.

 

Jak napisał, na swoim fejsbukowym profilu, Ministerstwo chciało go  "zapoznać z niektórymi aspektami, na tyle ile nam wystarczy czasu, związanymi z ePUAP w kontekście Pana ostatniego wniosku o udzielenie informacji w zakresie wykorzystywania przez podmioty publiczne trybu PULL do pobierania wiadomości z ePUAP. \ Jednocześnie chcielibyśmy przybliżyć również Panu naszą pracę w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Systemów.", bo jak rozwinięto "(…) chciałbym bardzo podziękować za zaangażowanie w celu poprawy funkcjonowania platformy ePUAP i potraktowania tego narzędzia jako dobro krajowe, które należy wspierać. \Nie wiem czy uda nam się przedstawić wszystkie zagadnienia platformy ePUAP na jednym spotkaniu i w tak krótkim czasie jednak sądzę, że wolą kierownictwa Ministerstwa będzie zainicjowanie cyklicznych spotkań. W końcu prowadzone są kampanie informacyjne oraz prelekcje."

 

Kontekst tu jest kluczowy, bowiem poprosiliśmy o notatkę z tego spotkania.

Informacji nam odmówiono. Dziwne, skoro dotyczyło m.in. wniosku o informację publiczną. Trafiła, czy nie trafiła do akt sprawy?

Spotkanie dotyczące m.in. współpracy systemu ePUAP z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją jest niekompatybilne z informacją publiczną. 

Urzędnik notatki nie podpisał i nie włączył do akt sprawy. 

Więc jest tajna.