Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Batorego
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic
  • Google Places Social Icon

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com 

Lubartów, lipiec 2017

EDIT

Instytucja kierowana przez Minister Annę Streżyńską zaskakuje pozytywnie. 

Nie dalej, jak wczoraj opublikowałyśmy odmowną odpowiedź na wniosek.

Już, już...miałyśmy wysyłać prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Okazało się dzisiaj, że na platformie ePUAP znajduje się drugie pismo z MAiC.

Wraz z notatką ze spotkania i  pismem przewodnim.

Dziękujemy 

 

Lubartów, lipiec 2017

Notatka o charakterze roboczym

W czerwcu 2017 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie,  na które został zaproszony Karol Breguła, w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o informację publiczną, dotyczącym funkcjonowania systemu ePUAP.

 

Jak napisał, na swoim fejsbukowym profilu, Ministerstwo chciało go  "zapoznać z niektórymi aspektami, na tyle ile nam wystarczy czasu, związanymi z ePUAP w kontekście Pana ostatniego wniosku o udzielenie informacji w zakresie wykorzystywania przez podmioty publiczne trybu PULL do pobierania wiadomości z ePUAP. \ Jednocześnie chcielibyśmy przybliżyć również Panu naszą pracę w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Systemów.", bo jak rozwinięto "(…) chciałbym bardzo podziękować za zaangażowanie w celu poprawy funkcjonowania platformy ePUAP i potraktowania tego narzędzia jako dobro krajowe, które należy wspierać. \Nie wiem czy uda nam się przedstawić wszystkie zagadnienia platformy ePUAP na jednym spotkaniu i w tak krótkim czasie jednak sądzę, że wolą kierownictwa Ministerstwa będzie zainicjowanie cyklicznych spotkań. W końcu prowadzone są kampanie informacyjne oraz prelekcje."

 

Kontekst tu jest kluczowy, bowiem poprosiliśmy o notatkę z tego spotkania.

Informacji nam odmówiono. Dziwne, skoro dotyczyło m.in. wniosku o informację publiczną. Trafiła, czy nie trafiła do akt sprawy?

Spotkanie dotyczące m.in. współpracy systemu ePUAP z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją jest niekompatybilne z informacją publiczną. 

Urzędnik notatki nie podpisał i nie włączył do akt sprawy. 

Więc jest tajna.