Lubartów, marzec 2020

Gmina Ostrówek – prawda, czy wyzwanie?

Urząd Gminy Ostrówek

Za co 19.800,00 zł dla Wójta Gminy Ostrówek w 2019 i 18.060,00 zł w 2018?

W 2018 w Urzędzie Gminy Ostrówek dodatki za dodatki wyniosły 57.880,37 zł, a w 2019 – 66.345,80 zł.

 

 

 

Czym się różni dodatek specjalny od nagrody uznaniowej? W sumie nie bardzo wiemy, bo uzasadnienia niemal tożsame. Ale się nie nazywa tak, jak się ludziom nie podoba. Pytamy Gminę Ostrówek po raz drugi. Mieszkańcom polecamy porównanie odpowiedzi dotyczących 2018 i 2019. Gminni radni pewnie dopytają bardziej szczegółowo. My z kolei, mamy nowe doświadczenie, żeby wszystkim gminom wysyłać wnioski już nie tylko po zakończeniu roku kalendarzowego, bo kto wie, czy następne nagrody nie będą przyznane 31 grudnia po południu, ale też pytać przesyłając naszą tabelę do wypełnienia, żeby te informacje w ogóle były porównywalne.

Od kilku lat, monitorujemy poziom zatrudnienia w urzędach Gmin/miast Powiatu Lubartowskiego. Pytamy także o wysokość nagród, przyznawanych pracownikom urzędów, o czym można przeczytać nie tylko na naszych stronach, ale także na łamach Tygodnika Wspólnota.

Czasami przekazywane informacje wymagają doprecyzowania, albo wyjaśnienia. Tak, jak w przypadku Gminy Lubartów, gdzie nasz wniosek poprzednio wysłaliśmy 27 grudnia. I był to, jak się okazuje, co najmniej jeden dzień za wcześnie. Ponieważ nagrody w 2018 roku zostały przyznane 28 grudnia. Skorzystaliśmy z sygnału czytelnika i zapytaliśmy raz jeszcze. Dlatego mogliśmy sprostować podane wcześniej informacje.   

Żeby uniknąć takiej sytuacji, o nagrody za 2019 zapytaliśmy już w 2020. Tym razem wracamy do Gminy Ostrówek. Jak wiemy, nagrody te są najczęściej traktowane, jako uzupełnienie pensji, niż wyróżnienie faktycznych zasług i z uzasadnieniem bywa problem.

O co pytaliśmy:

  1. Ilość osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy z podziałem na stanowiska urzędnicze i pomocnicze.

  2. Wysokość nagród wypłaconych w 2019 roku z podziałem na tytuły i stanowiska wraz z uzasadnieniem w przypadku nagród uznaniowych.

 

Pierwsza odpowiedź:

W 2019 roku Gmina Ostrówek wypłaciła nagrody jubileuszowe:

- Sekretarz Gminy Ostrówek – 4.581,50 zł

- Inspektor – 2.370,00 zł

- Skarbnik – 5.259,15 zł

Łącznie: 12.210,65 zł - NETTO

A dalej: Ponadto informujemy, iż w 2019 r. żadne inne nagrody, w tym uznaniowe nie zostały wypłacone.   

 

Druga odpowiedź:

Nagroda jubileuszowa, według drugiego pisma, w przypadku Skarbnika Gminy wyniosła 22.560,00 zł. Nawet, gdybyśmy się bardzo postarali, to ta kwota, załóżmy brutto, nijak nie da 5.259,15 zł netto, wymieniona w poprzedniej odpowiedzi.

Poza tym, znów dzięki sygnałowi od czytelników, zapytaliśmy o „dodatkowe dodatki”. I teraz zagadka. „Dodatki specjalne stanowią wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych obowiązków z wyłączeniem stanowiska Wójta Gminy”.

To za co 19.800,00 zł w przypadku Wójta Gminy w 2019 i „dodatki za dodatkowe obowiązki” w 2018 – 18.060,00 zł?

I tak w 2018 w Urzędzie Gminy Ostrówek dodatki za dodatki wyniosły 57.880,37 zł, a w 2019 – 66.345,80 zł.

Dopytanie o szczegóły tych dodatkowych obowiązków, zostawiamy zainteresowanym radnym i mieszkańcom.