7 czerwca 2016
500+ w Lubartowie

     Program Rodzina 500 plus od początku budzi skrajne emocje.

To rekomendowane przez rząd systemowe wsparcie polskich rodzin. Nieopodatkowane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a przy zastosowaniu kryterium dochodowego – także na pierwsze.

    Ostatnie doniesienia medialne nie były pocieszające. Przynajmniej w odniesieniu m.in. do województwa lubelskiego, gdzie zabezpieczenie środków na Program 500+ sygnalizowano, jako niewystarczające. Nie da się ukryć, że kwota 500 zł może być znaczącą pozycją w budżecie wielu polskich rodzin.

     Jak wdrażanie tego Programu wygląda w Lubartowie?

Zapytałyśmy, ile wniosków, wpłynęło do Urzędu Miasta w Lubartowie.

Ile zostało wydanych decyzji do 3 czerwca, a także o to ilu wypłat już dokonano oraz w ilu przypadkach jest to pierwsza wypłata, a w ilu – kolejna.

Jakie uzyskałyśmy odpowiedzi?

Od początku kwietnia Urząd Miasta w Lubartowie przyjął 1365 wniosków.

Do 3 czerwca wydano 613 decyzji.

Ilu wypłat już dokonano?

W przypadku 250 była to pierwsza wypłata.

Natomiast w przypadku 461 były to wypłaty kolejne.

500+Lubartów