Zapisy audio z posiedzeń Komisji Rady Miasta Lubartów

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego 23.04.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 25.02.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 26.05.2020

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 29.06.2020

 

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 26.02.2020

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 09.03.2020

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 30.?.2020

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 25.02.2020 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 07.05.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 25.02.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 24.04.2020

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 09.06.2020 II

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 09.06.2020

Komisja Rewizyjna 19.02.2020

Komisja Rewizyjna 13.05.2020

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 17.02.2020

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 04.06.2020

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 24.02.2020

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 14.05.2020

Komisja Wspólna Rady Miasta 27.04.2020