Finansowanie oświaty w Lubartowie

Prezentacja - Zastępca Burmistrza  Tadeusz Małyska