Lubartów, czerwiec 2022

Demokracja odwoławcza odsłona druga

Obejrzałyśmy na Lubartów24 konferencję prasową

Czy jak to nazwać, bo nie było pytań.

Padło dużo słów. W tym takich, których nie lubimy w ustach lokalnych polityków, jeśli to są tylko słowa.      Na przykład: demokracja, konstytucja, dla dobra mieszkańców, umowa, te sprawy…

Bo polityką lokalną zajmujemy się tyle lat, że pamiętamy te akty strzeliste każdej władzy i wielu radnych.       I teraz patrząc od lewej na siedzących przy stole protestacyjnym…

  1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować. Za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów głosowało 16 radnych, 2 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawka została przyjęta.

  2. Zmiana Statutu miasta Lubartów, która pozbawiła nas z BIP publikacji audio z komisji, projektów uchwał.

  3. Wniosek, kierowany przez nas nie do Rady Miasta, a imiennie do 21 radnych. I tychże radnych reakcja na korespondencję.

Krótki przegląd demokratyczno-partycypacyjnych rozwiązań radnych miejskich, uczestniczących w konferencji prasowej po odwołaniu z Komisji miejskiej oraz funkcji Wiceprzewodniczącego.

Mamy oczywiście inne przykłady, ale nam nie płacą ani za aktywizowanie mieszkańców, ani tym bardziej radnych.

Radny Tomasz Krówczyński

  1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować

Szanowni Państwo no niestety ja też przez to, że Pan Panie Przewodniczący w swoich audycjach w telewizji przywoływał wielokrotnie moje nazwisko i nie dał mi możliwości wypowiedzi, wbrew temu, co spikerka tego kanału, że wszyscy Radni odmówili komentarzy w sprawie tej uchwały dietetycznej. Nikt się ze mną nie kontaktował, nikt z redakcji kanału S, żeby poprosić mnie o jakikolwiek komentarz, także to nieprawda. Niestety, kto sieje wiatr, zbiera burze. (…) Mówił Pan tam, że Radni jeszcze nic nie zrobili, żeby ubiegać się o podwyżkę diet. Wydaje mi się, że tutaj w Pańskim przypadku to to jest nadmiar skromności, tym bardziej, że to już kolejna Pańska kadencja.

 

Wnioskodawca - Uchwała nr X/72/2019 — Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – ZA

Głosowanie w sprawie uchwały dot. diet.

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Radny Tomasiak próbował, porównywać rzeczy nieporównywalne. Protokoły z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin, no w każdym razie nie organu …. walnego, wszystko jedno, nie była to jednostka samorządowa. Tam nie działają zapisy ustawy o samorządzie. Natomiast ustawa, której my podlegamy ona przede wszystkim w części mówiącej o protokole mówi o wiernym odtworzeniu przebiegu sesji. Zapis czy transkrypcja do postaci drukowanej uważam nie spełnia tego wymogu, gdyż nie oddaje emocji, nie oddaje wielu innych elementów, które oddaje zagranie wideo, nagranie audio. Także choćby z tego powodu nie należy tego robić, przepisywać bezsensownie zresztą też jestem tego zdania. Druga rzecz jest taka, że w statucie Pan powiedział, że będzie zależało od interpretacji pracownika urzędu, co umieścić w tej skróconej wersji a czego nie umieszczać i jak to sformułować. Tam jest wyraźnie w statucie zapisane, że będą w tej skróconej wersji zapisane tylko wnioski. Wnioski złożone podczas sesji, więc nie będzie to jakaś dowolna interpretacja tylko konkretna treść postawionego wniosku, więc tutaj też się z Panem nie zgadzam. Cóż jeszcze dodać do tego wszystkiego. Tutaj pomysł mojego kolegi klubowego z tymi minutami też zgadzam się tutaj będzie łatwiej nam znaleźć. Jeśli zaś chodzi o sądy no to nie wyobrażam sobie żeby polski sąd nie honorował jakby nie było ustawowo nakładanego obowiązku, nie honorował materiału zapisu audio i wideo z sesji czy z komisji. Komisji akurat ustawa samorządowa nie nakłada takiego obowiązku natomiast na rejestrowanie przebiegu sesji nakłada. Więc jestem zdania, że polski sąd no nie odrzuci takiego dowodu. Transkrypcję można zrobić na własny koszt bądź tutaj jak przewodniczący Zieliński mówił można zwrócić się do urzędu i na pewno fragmenty będę, będzie ta transkrypcja zrobiona. I ostatnia rzecz, w ustawie samorządowej nigdzie nie ma wymagania, żeby protokół był w wersji papierowej nawet w naszym starym statucie nigdzie nie padało słowo papier, nigdzie, więc to co nie jest zabronione jest dozwolone. Dziękuję.

 

Uchwała nr XV/125/2019 — Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – ZA

Zmiana statutu głosowanie

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022) „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów - ZA

 

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Tomasz Krówczyński nie chciał i nie odpowiedział.

Głosowanie petycja

Radny Robert Błaszczak

  1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować

Bez wystąpienia

Wnioskodawca - Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – ZA

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Bez wystąpienia

 Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – ZA

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022)„Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Bez wystąpienia

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów – WSTRZYMAŁ SIĘ

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Robert Błaszczak nie chciał i nie odpowiedział.

Głosowanie diety
Głosowanie Statut
Głosowanie petycja

Radna Anna Kuszner

  1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał…

Wnioskodawca, nieobecna

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Bez wystąpienia

Uchwała nr XV/125/2019 — Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – WSTRZYMUJE SIĘ

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022)„Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów - ZA

 

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radna Anna Kuszner nie chciała i nie odpowiedziała.

Radny Andrzej Zieliński

1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować.

Bez wystąpienia

Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – ZA

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Panie Przewodniczący, Wysoka rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo ja przed kilku dniami miałem wątpliwości czy tekst jednolity należy przyjmować. Przekonano mnie i słusznie, że nie przyjmujemy tekstu jednolitego tylko przyjmujemy nowy statut. Skoro nowy statut to zmienia to całkowicie naszą pozycję i naszą sytuacje, bo gdybyśmy przystąpili do tekstu jednolitego to tego statutu dziś nie moglibyśmy uchwalić z prostej przyczyny, że należałoby w pierwszej kolejności dokonać zmian w statucie, opublikować je w dzienniku urzędowym. Po uprawomocnieniu następną sesję zwołać w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu i znów czekać 2 tygodnie na uprawomocnienie tego statutu. A zatem te zmiany, które są konieczne zostałyby wprowadzone dopiero po paru tygodniach a może nawet po paru miesiącach. Ja nie uważam, że akurat w tej sytuacji należało powołać komisję doraźną, bo te zmiany, które zaproponowano w projekcie statutu, o których mówiła Pani Naczelnik, nie są tak istotne, które by wpływały na nasze procedowanie, na naszą sytuację i na naszą możliwość przyjmowania uchwał czy zgłaszania wniosków. Natomiast odnośnie kilku uwag do pana Radnego Tomasiaka. Ja nie chcę mówić o tym, że odrabiałem pracę domową, bo gdybym tak mówił to bym też i Panu musiał nie wiem czy wykazywać, że niedokładnie Pan to zrobił. Powiem tak odnośnie reasumpcji głosowania to proszę przeczytać sobie do statutu wszystkie te wyjaśnienia wojewody, które były już od lat umieszczone gdzie dokładnie się, precyzyjnie, ja nie będę tego czytał, dokładnie, precyzyjnie mówi się o tym dlaczego nie dokonuje się reasumpcji głosowania, bo wg sądów jest to powtórne głosowanie a jest to niedopuszczalne. Natomiast, proszę Państwa doskonale wiemy, o co chodzi w tym protokole. Protokół w rzeczywistości był stenogramem i jak Państwo doskonale wiedzą ile czasu nasi pracownicy, panie w biurze musiały poświęcić na to, żeby odtworzyć dokładnie słowo w słowo, które padało tutaj na tej sali, że wiele godzin a nawet tygodni poświęcały panie na to, żeby przygotować protokół bojąc się, że przecinek czy jedno słowo, które nie znajdzie się w tym protokole zostanie zakwestionowane. Ja cieszę się bardzo, że tego nie będą panie musiały robić i to nie, dlatego że jestem wieloletnim radnym, ale również, dlatego że kiedyś byłem przewodniczącym rady i naprawdę im współczułem. Naprawdę panie mają jeszcze inne zadania oprócz pisania protokołów, czyli stenogramów z sesji, niż skupienie się tylko i wyłącznie na tym. Natomiast mnie w zupełności wystarczy to, że ja mogę się zapoznać z protokołem w wersji elektronicznej, czyli na nośniku, natomiast odnośnie tej uwagi, która Pan zgłosił, że jeśli ludzie chcą, czy osoba chce nie wiem odwołać się do sądu, zakwestionować uchwałę itd. ja zawsze mogę zwrócić się do Urzędu Miasta i Urząd Miasta ma obowiązek wydrukować fragment ten, który mnie interesuje protokołu, czy te akapity dotyczące protokołu, nawet więcej stwierdzić zgodność z oryginałem. Ja z takim dokumentem, jako dokumentem oficjalnym mogę zgłosić się do każdego sądu powołując się, że jest to fragment czy to jest wyjątek z protokołu.

 Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – ZA

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022). „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów – WSTRZYMAŁ SIĘ

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Andrzej Zieliński nie chciał i nie odpowiedział.

 

Radny Marek Polichańczuk

1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować. 

Zanim odniosę się do argumentów uzasadniających podniesienie wysokości diet, odniosę się do fali hejtu i nieprawdziwych ocen, jakie pojawiły się w publikacjach kanału S wypowiadanych przez Radnego Jacka Mikołaja Tomasiaka i Pań np. z fundacji MOL. Celowo użyłem słowa Radny a nie Przewodniczący Rady Miasta, ponieważ te wypowiedzi i te oceny nie powinny w ogóle paść z ust osoby piastującej tę funkcję. Niegodne jest, żeby Przewodniczący Rady Miasta deprecjonował innych Radnych, zarzucał nieprawdziwe stwierdzenia czy chęci. Nie można się nie zgadzać z różnymi inicjatywami Radnych. Wiele razy tak bywało nawet dzisiaj w przypadku dyskusji o Budżecie Obywatelskim, różniliśmy się w niektórych sprawach. Proszę Państwa w żadnym momencie nie padła osobista wycieczka do Radnego, zarzucanie mu braku zaangażowania. Oczywiście zdarzyło się, że Pan Przewodniczący próbował zwalić całą winę na Pana Burmistrza, ale to jakby na marginesie tylko. Używajmy argumentów merytorycznych, nie pomówień i nie insynuujmy. Ja powiem tak: podczas kilku odcinków tego telewizyjnego show jednego aktora, dowiedziałem się i Państwo się dowiedzieli. Najgorsze jest to, że próbowano wpłynąć na naszych mieszkańców, którzy niestety też dowiadywali się z ust jednego aktora, że napychamy sobie własne kieszenie, robimy podwyżki dla samych siebie, podwyżka utuczy portfele Radnych, dodatkowa kasa, przez podwyżki nie zrealizujemy chodnika na Kopernika, placu zabaw, chyba jak dobrze pamiętam, i tego typu inwestycji. To są cytaty z tych przekazów. Koszty tych diet to w perspektywie 4 lat nawet 3 mln zł, więc taka i taka inwestycja za te 3 mln zł mogłaby być zrobiona. Tak na marginesie w budżecie na 2019 rok nie ma tego kosztu, a wydatki na drogi to 700 tys. zł, więc niższe niż przez ostatnie kilka lat, ale specjalnie wkłada się w ten przekaz informacje, że dlatego że Państwo sobie napychają kasę, że ja też sobie napycham kasę, to nie zostanie zrealizowana ta lub inna inwestycja. Dziwnym przypadkiem Panie z Miasta Obywatelskiego Lubartów wspominają o imprezie, jaka się miała odbyć w 2013 roku i oczywiście niby przypadkiem pada stwierdzenie, że Radni udali się na imprezę, po czym dodaje się, że ta impreza była w związku z moimi urodzinami, zapomina się, że następnego dnia były imieniny Pana Andrzeja, tak na marginesie. (…) Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć do Pań z Fundacji MOL, ale ponieważ Pań tych nie ma, pewnie oglądają tę sesję, więc już nie będę tego tematu poruszał. Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy czas zakończyć tę nagonkę na Radnych Rady Miasta, czas zakończyć deprecjonowanie powagi Rady Miasta i jej przedstawicieli. Nie dajmy się skłócić i poróżnić tylko dlatego, że ktoś na tej bazie chce się wybić do parlamentu i budować swoją pozycję kosztem oczerniania innych. 16 Radnych a właściwie 18 osób albo 19 potrafiło wnieść się ponad podziałami, porozumieć się i przeciwstawić niegodnemu szkalowaniu i pomawianiu. Być może właśnie teraz jest ten czas, by naprawić to, co przez niektóre osoby było psute przez ostatnie 12 lat. Dziękuję bardzo.

Wnioskodawca  — Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – ZA

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado nie będę składał wniosku tak jak mówiłem dotyczącego tego tej interpelacji, natomiast na Komisji Infrastruktury ja sobie przypomniałem prosiłem o takie jeden szczegół, który nam ułatwi życie. Ułatwiliśmy paniom z biura rady, poprosimy żeby one nam trochę ułatwiły też. Jak wiecie Państwo często sięgamy, może nie wszyscy, ale niektórzy z nas sięgają do tych protokołów i teraz odtworzenie, odsłuchanie całego zapisu sesji, która trwa nie wiem 4 godz. albo 5 jest dosyć dla nas kłopotliwe, więc ja zaproponowałem na Komisji Infrastruktury taką prośbę, ale chciałbym ją jakby umieścić właśnie w tym § 38 pkt 3 pod, którymś z podpunktów, żeby protokół sporządzany na piśmie, o którym mowa w ust. 2 zawierał i było napisane: wykaz wypowiedzi radnych z wskazaną minutą rozpoczęcia. Już mówię, dlaczego? Ułatwi to nam to, że nie będziemy musieli już odsłuchiwać całej sesji, żeby znaleźć wypowiedź kogoś, jednej czy dwóch.., osoby. Będziemy mogli wejść w protokół, w nośnik, zapis w konkretnej minucie i będziemy mogli sobie to odsłuchać. Czasami, być może sami głupoty pletliśmy i chcielibyśmy tego posłuchać, więc to nam bardzo ułatwi. Także proszę o taką zmianę. Ona niczym może bardzo nie utrudni paniom pracy. Myślę, że nie będzie to wielki kłopot a nam ułatwi, że tak powiem później odsłuchiwanie tego zapisu. Dziękuję bardzo.

Uchwała nr XV/125/2019 — Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – ZA

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022). „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów – WSTRZYMAŁ SIĘ

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Marek Polichańczuk nie chciał i nie odpowiedział.

 

Radny Jacek Tomasiak

1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować. 

Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – PRZECIW

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowne Media, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa mam taką prośbę do Pani Naczelnik, ponieważ bardzo sprytnie przemknęliśmy nad nowym projektem Statutu a nie zostaliśmy poinformowani o tym jakie poprawki zostały naniesione a zależy mi na tych poprawkach, które zostały naniesione poza tym do czego byliśmy zobowiązani. Byliśmy zobowiązani do przygotowania tekstu jednolitego Statutu rozumiem w oparciu o przepisy, które nas do tego obligowały, czyli odpowiednie również opinie, które były załącznikiem do poprzedniego Statutu gdzie uchylono część przepisów, które zostały przegłosowane. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby Pani Naczelnik, nie mówię o tych rzeczach oczywistych, które należało wnieść do Statutu, jakby Pani Naczelnik wyszła i poinformowała nas co oprócz tego zostało do tego Statutu wniesione, ponieważ dokonałem analizy tego Statutu, każdego paragrafu oraz wszystkich punktów no i widzę, że tych zmian, które zostały wprowadzone obok tych rzeczy, które byśmy powiedzieli, że one wynikają z przepisów prawa jest dosyć dużo. Po raz pierwszy zderzam się z czymś takim, aby Statut był przygotowywany bez udziału Komisji Statutowej. Komisji, która powinna zostać powołana, jeżeli chcieliśmy wykraczać poza to do czego obligują nas odpowiednie przepisy. Komisja doraźna powinna być powołana i to komisja doraźna składająca się z radnych Rady Miasta, oczywiście przy współudziale z Panią Naczelnik, no dobrze jakby nad tym pracowała. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz jeszcze drodzy państwo, że w historii lubartowskiego samorządu no nie miała taka sytuacja miejsca, aby Statut był zmieniany bez udziału w tych zmianach radnych Rady Miasta. Nie wiem czy ktokolwiek z nas odrobił pracę domową i przeczytał tak naprawdę paragraf po paragrafie, punkt po punkcie i czy zwrócił jak tych poprawek jednak jest dużo i o ile jest ich więcej niż to wynikałoby tylko i wyłącznie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu wynikającego z tego co wyżej wskazałem. Także prosiłbym o bardzo dokładne tutaj nam przedstawienie tego co Pani Naczelnik zrobiła.

Uchwała nr XV/125/2019 — Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – PRZECIW

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022). „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów - PRZECIW

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Jacek Tomasiak nie chciał i nie odpowiedział.

 

Radny Teodor Czubacki

1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować. 

 

 

Bez wystąpienia

Wnioskodawca - Uchwała NR X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) – ZA

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

Bez wystąpienia

Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – ZA

3. Nasz Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022). „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów - ZA

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radny Teodor Czubacki nie chciał i nie odpowiedział.

 

Radna Wiesława Romańska Serwin

1. Uchwała w sprawie diet i uwag radnego Jacka Tomasiaka, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno się takich uchwał podejmować. 

Przed objęciem mandatu

2. Zmiany w Statucie miasta Lubartów. https://mamprawowiedziec.pl/file/8960 Rozszerzaliśmy zakres publikowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowania, projekty uchwał, audio z komisji i różne inne zdobycze cywilizacyjne. A potem przyszła nowa władza i zaproponowała nowy Statut. Który nas z tych zdobyczy ograbiał.

 

Bez wystąpienia

Uchwała nr XV/125/2019 — Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów – PRZECIW

3. Nasz IMIENNY wniosek do KAŻDEGO radnego o odpowiedź wraz z uzasadnieniem indywidualnej decyzji na nasz postulat, dotyczący zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zgodnie z art. 23 Radny ma obowiązek przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Bez wyjątku. - Radnego nie można zmusić do głosowania, ale rada gminy może jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą brak obecności na głosowaniu powoduje zmniejszenie wysokości diety radnego i postulujemy dokonanie takiej zmiany. (…)(18.02.2022). „Ktoś” podjął decyzję o nieprzekazaniu pism Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów przesłanych za pośrednictwem ePUAP z dn. 03.02.2022 r., wszystkim radnym Rady Miasta Lubartów. Zamiast tego, pisma zostały przesłane członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów, a zatem niezgodnie z adresowaniem. Natomiast wiemy, że informacja o korespondencji dotarła do radnych. Zabawne, że w uzasadnieniu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest fraza Do Rady Miasta Lubartów drogą elektroniczną w dniu 3 lutego 2022 roku wpłynęło pismo dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/72/2019.  Bo na skrzynkę ePUAP wpłynęło 21 pism adresowanych do RADNYCH. Co padło na sesji w toku dyskusji nie będziemy przytaczać. Macie „znaczniki czasowe w protokole”.  Wiemy za to, że niektórzy chyba pomylili uzasadnienie z wnioskiem, skoro posługiwali się naszymi argumentami, żeby wniosek odrzucić. Takie fikołki. W każdym razie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały o odrzuceniu „petycji”.

 

Uchwała nr XXXIX/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji (za niezasługującą na uwzględnienie) dotyczącej dokonania zmian w uchwale Nr X/72/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów - PRZECIW

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami? Jak zechce. Radna Wiesława Romańska – Serwin nie chciała i nie odpowiedziała.

Głosowanie diety
Głosowanie Statut
Głosowanie petycja
Głosowanie diety
Głosowanie Statut
Głosowanie petycja.png
Głosowanie diety.png
Głosowanie Statut.png
Głosowanie petycja.png
Głosowanie diety.png
Głosowanie Statut.png
Głosowanie petycja.png
Głosowanie diety.png
Głosowanie Statut.png
Głosowanie petycja.png
Głosowanie Statut.png
Głosowanie petycja.png